UPMMetsä
  • Tietoa ja tapahtumia
  • Blogi
  • UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

06/22/2022 13:16:44

UPM omistaa Evon alueella yli 3 000 hehtaaria eri-ikäisiä talousmetsiä. Metsät sijaitsevat eri tahojen esittämän tiedekansallispuistorajauksen välittömässä läheisyydessä, ja niitä on esitetty liitettäväksi mahdolliseen kansallispuistoon. Metsät ovat pitkään talouskäytössä olleita, hakkuin käsiteltyjä talousmetsiä, joista UPM on tunnistanut ja suojellut luontoarvoiltaan merkittävimmät metsäkohteet.

UPM:llä onkin ympäristöministeriön kanssa jatkuva prosessi omistamiensa arvokkaiden metsäkohteiden suojelemiseksi ja sen kautta on suojeltu jo huomattava määrä metsiä.

UPM:n omistamat metsät ovat FSC® (FSC-C105876) -sertifioituja, ja se edellyttää, että uhanalaisten lajien elinolosuhteet turvataan. Kaikkien uhanalaisten lajien osalta elinolosuhteiden turvaaminen ei aina merkitse täyssuojelua. UPM:n ensisijainen tapa huolehtia luontoarvoista on talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteet, joita toteutetaan eri metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Lajien elinympäristöjä voidaan turvata monin tavoin. Suurin merkitys on yhteistyöllä sekä jatkuvasti kehittyvällä talousmetsien luonnonhoidolla. Haluammekin käydä avointa dialogia luontojärjestöjen kanssa, ja olemme sopineet tapaamisia myös Evolle.

Alueella omistamamme metsät eivät ole luonnontilaisia metsiä, vaan niissä on tehty erilaisia hakkuita koko niiden pitkän historian ajan. Meillä on metsissämme tutkimustoimintaa, ja suhtaudumme avoimesti tutkimustoiminnan lisäämiseen. Metsien suojelun, tutkimustoiminnan, metsätalouden ja virkistyskäytön yhdistäminen Evolla toimii jo nykyisin.

Hakkuusuunnitelmista, joihin järjestöt viittaavat, on tehty metsänkäyttöilmoitukset jo pari vuotta sitten. UPM:llä tehdään alueiden mahdollisesta käytöstä tarkempia suunnitelmia.

Metsänhoidon edelläkävijänä UPM on kehittänyt viimeisten vuosien aikana useilla metsätiloillaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa mallia, jolla metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden yhdistäminen pystytään huomioimaan entistä paremmin. Hyvällä, yhteisellä suunnittelulla sovitetaan yhteen niin suojelutoimet, hiilensidonta kuin puuraaka-aineen hankinta uusiutuviin tuotteisiin. Jatkamme keskustelua erilaisista näkemyksistä eri tahojen kanssa molemmin puolisen ymmärryksen lisäämiseksi.

 

Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?
Artikkeli | 3 min

Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?

Lue lisää
Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia
Artikkeli | 5 min

Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia

Lue lisää
Kylmänkukka UPM:n harjuluontohankkeessa
Artikkeli | 1 min

Kylmänkukka UPM:n harjuluontohankkeessa

Lue lisää