Tulevaisuuden metsät

03/29/2021 11:21:42

Metsistä käytävä keskustelu on nykyisin ­aktiivista, ja ajoittain siinä näkyy vahva vastakkainasettelu. Milloin puhutaan puupelloista ja hakkuuraiskioista, milloin kutsutaan suojelua metsien museoinniksi. Keskustelun eri ääripäät vilahtelevat julkisuudessa, vaikka totuus lienee niiden välimaastossa.

Ei ole ihme, jos metsänomistaja tai keskustelua seuraava kansalainen on pyörällä päästään. Onneksi samaan aikaan käydään myös rakentavaa, tulevaisuuteen suuntautuvaa keskustelua.

Metsien käyttö on muuttunut merkittävästi viimeisimpien vuosikymmenien aikana. Suomalainen metsätalous on jo aikoinaan astunut tietämättään eteenpäin ilmastosankarina, kun metsien kasvua on lisätty. Samaan aikaan metsien kasvun (hiilinielu) ja puuston määrän (hiilivarasto) lisääntyessä metsäala ja metsänomistajat ovat panostaneet metsien monimuotoisuuteen.

Muutokset metsissä ovat hitaita, mutta ensimmäisiä viitteitä tuloksista on jo saatu, kun vanhan metsän lajeina ennen tunnetut uhanalaiset lajit löytyvät avohakkuussa säästetyistä lahopuista.

UPM on sitoutunut lisäämään luonnon monimuotoisuutta omistamissaan metsissä. Seuraamme usealla mittarilla metsien monimuotoisuuden kehitystä ja parannamme jatkuvasti toimintatapojamme vaikuttaaksemme positiivisesti ilmastoon, talouteen ja luonnon monimuotoisuuteen.

Viimeisimpänä esimerkkinä tästä olemme julkaisseet tavoitteemme lehtipuuosuuden kaksinkertaistamiseksi metsissämme. Koivu ja muut lehtipuut tuovat sopeutumiskykyä ja kestävyyttä metsiin ilmastonmuutoksen edetessä. Monimuotoiset metsät ovat vakuutus tuleville vuosille.

Haluamme kertoa tulevaisuuden metsistä ja siitä, mitä nykyinen metsätalous on. Haastamme myös kaikki asiakkaamme ja kumppanimme kertomaan omalle verkostolleen siitä, miten metsät ja metsien käyttö ovat muuttuneet. Yhdistetään voimamme kestävästi hoidettujen metsien puolesta.

Kirjoitus on julkaistu Metsän henki 1/2021 -lehdessä, jonka voit lukea lehden Issuu-palvelusta.

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää