Metsistä on monta mielipidettä

10/04/2023 05:00:32

Suomi on Euroopan metsäisin maa. Metsäteollisuuden osuus maamme tavaraviennistä on viidennes, ja ala työllistää kokonaisuudessaan 74 000 ihmistä Suomessa. Metsät ovat merkittävä hiilinielu ja -varasto. Ei ihme, että metsistä puhutaan ja väitellään Suomessa paljon.

Yhteiskunnassamme metsien käyttöön kohdistuu tarpeita, jotka voivat olla osin ristiriitaisia. Kun metsään tehdään uudistushakkuu, saattaa mustikka-­apajan tilalle joutua etsimään uuden. Joku haluaa suojella metsiä, toinen taas arvostaa niiden merkitystä tulonlähteenä. Näistä toisistaan eroavista tarpeista tulee keskustella yleisesti mutta myös osana päätöksentekoa.

Kaiken pohjana on metsänomistajan oikeus päättää metsiensä käytöstä – tai niiden jättämisestä käytön ulkopuolelle. Meille UPM:ssä keskustelu ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien – myös niiden kaikkein kriittisempien – kanssa on osa jokapäiväistä tekemistämme.

Kun Elokapina otti hakkuukohteemme viestintänsä keskiöön, emme tänäkään vuonna kääntäneet selkäämme vaan ehdotimme keskustelua asioiden läpikäymiseksi. Niin tutkijat, poliittiset päättäjät, ympäristöjärjestöt kuin naapurimme ovat kaikki arvokkaita sidosryhmiä, joiden kanssa pyrimme löytämään yhteisymmärryksen.

Tämä vaatii kummaltakin keskustelun osapuolelta rohkeutta ja halua ymmärtää se toinenkin näkökulma. Tuloksiin päästään, kun molemmat pystyvät käymään aitoa keskustelua. Metsistä puhuttaessa on hyvä muistaa myös se, että metsät muuttuvat jatkuvasti. Ei aikaakaan, kun avohakkuuala luo jo uutta satoa tai kun hoitamaton metsä muuttuu läpipääsemättömäksi.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun ymmärrämme päätöstemme merkityksen myös kauemmas tulevaisuuteen.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Metsän henki -lehdessä 3/2023.

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Menestyvät yritykset ovat yhteiskunnan etu
Artikkeli | 3 min

Menestyvät yritykset ovat yhteiskunnan etu

Lue lisää
10 väitettä metsänhoidosta – totta vai tarua?
Artikkeli | 7 min

10 väitettä metsänhoidosta – totta vai tarua?

Lue lisää