Nyt Myllypuron taimenet voivat vaeltaa vapaammin – tierummun oikealla asemoinnilla suuri merkitys

02/19/2019 08:04:11

Multialla Sinervämäentie ja sen ali kulkeva, noin 40 vuotta vanha tierumpu estivät vuosia kalojen ja vesieliöiden vaelluksen Myllypurossa. Rummun alapäästä vesi ryöppysi noin puolen metrin korkeudelta putouksena puroon ja muodosti totaalisen vaellusesteen ylävirtaan pyrkiville vesieliöille. Ihmiset olivat aiheuttaneet ongelman luontoon todennäköisesti tietämättään, sillä tierumpujen muodostamista vaellusesteistä ei vielä vuosikymmeniä sitten juuri puhuttu.

Reilun kilometrin pituinen Myllypuro sijaitsee Termitty- ja Sinerväjärvien välissä. Puroon on istutettu taimenen mätiä ja poikaset ovat kehittyneet ja kasvaneet hyvin. Ryhtyessämme ongelman korjaamiseen, oli ajatuksena, että rummun uusimisella ja alaosan jyrkän kosken loiventamisella olisi purosta mahdollista saada toimiva taimenen poikastuotantoalue.

Joulukuussa, kreivin aikaan ennen lumen tuloa, aloitimme työt. Vanha betoninen tierumpu vaihdettiin nykyaikaiseen vesieliöstön vapaan vaeltamisen mahdollistavaan teräskaareen luonnonkivipohjineen. Nyt se on ikään kuin luonnontilassa oleva uoman pohja, joka on ylitetty holvikaarella. Pudotuskorkeutta jaettiin molemmin puolin tietä; toista puolta nostettiin ja toista laskettiin.

Rummun vaihtaminen ja siihen liittyvät maansiirtotyöt olivat melko suuri, viikon mittainen projekti. Maamassoja siirrettiin kaivinkoneella kymmeniä kuutioita, ja hanke vaati tien katkaisemisen. Aikaa kului lisäksi purouoman muokkaamiseen pienemmällä kaivinkoneella. Läheskään aina turhan ylös asennetun tierummun vaihtamisessa tai korjaamisessa ei kuitenkaan ole kyse näin mittavasta työstä. Esimerkiksi pienemmillä metsäautoteillä pystytään rummun suuremmalla koolla tai uudella asemoinnilla vaikuttamaan paljon kalojen ja vesieliöiden vapaaseen vaeltamiseen.

Ykkösasia vaellusesteiden poistamisessa on auttaa vaelluskaloja, mutta samalla helpotetaan muidenkin vesieliöiden sekä mahdollisesti maaeläimien liikkumista. Myllypuron veden laatu on hyvä, ja se sijaitsee kahden järven välissä, joten siinä voi liikkua paljon eri eliölajeja. Taimenen lisäksi tämän tyyppisissä puroissa elää tavanomaisia järvikaloja kuten pieniä mateita, ahvenia ja särkiä sekä virtavesissä paremmin viihtyviä kivisimppuja ja pikkunahkiaisia. Myös rapuja, simpukoita ja erilaisia vesihyönteisiä sekä niiden eri kehitysvaiheissa olevia toukkia esiintyy. Rummunvaihdoissa on hyvä huomioida, jos mahdollista, myös kuivapolku maaeläimille kuten ketuille ja jäniksille, jotta niiden on turvallisempaa liikkua tien toiselle puolen. Myllypuron muutoksessa ei kuivapolkua pystytty rummun koon vuoksi tekemään, koska virtausta olisi tukittu liikaa, mutta luonnollinen kivipohja ja sopivia huilauspaikkoja jätettiin rummun sisälle. Näin esimerkiksi saukko pääsee kulkemaan vedessä rummun sisällä.

Myllypuron lisäksi aloitettiin vaellusesteiden poisto ennen joulua myös Huopananpurolla Viitasaarella. Siellä ehdittiin korjata yksi este, mutta jäljelle jäi vielä kolme korjattavaa kohdetta odottamaan lumien sulamista.

Kevään tultua on jokaisen metsänomistajankin mahdollista tarkistaa omien metsäautoteidensä tierummut ja muut mahdolliset vaellusesteet. Esteiden poistaminen voi onnistua asiantuntijan avustuksella myös hyvin pienillä toimenpiteillä ilman tien katkaisua. Voimakasvirtaisia tai pudottavia tierumpuja huomatessaan ja niille korjaavia toimenpiteitä suunnitellessaan maanomistajan kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä alan asiantuntijoihin, esimerkiksi ELY-keskukseen, jotka voivat ohjeistaa asiaa eteenpäin tai antaa neuvoja toimintaan.


Myllypuron ja Huopananpuron vaellusesteiden poistohankkeisiin on myönnetty maaliskuussa 2018 UPM:n yhtiökokouksessa Share&Care-lahjoituksena 60 000 euroa. Keski-Suomen ELY-keskuksessa on tunnistettua erityisosaamista vaellusesteiden tunnistamisessa ja ekologisten vaikutusten tuntemisessa sekä esteiden poistosta.

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää