Millainen oli puukauppavuosi 2019? Mitä seuraavaksi?

12/18/2019 07:32:17

Vuonna 2019 puukauppamäärät tasaantuivat edellisvuoden ennätysmääristä. Puun kysyntä on jatkunut siitä huolimatta vahvana. Metsänomistajille se tarkoittaa tuottavia metsiä ja hyviä puukauppoja myös vuonna 2020.

Yleisesti puukauppamäärät markkinoilla laskivat vuonna 2019 yli neljänneksen verrattuna edellisvuoteen, joka oli historiallisen vilkas puukauppavuosi.

Metsänomistajille vuosi 2019 oli silti hyvä vuosi, koska:

  • puun kysyntä oli tasaisen korkeaa teollisuudessamme.
  • puun hinta pysyi hyvällä tasolla pidemmän ajan tarkastelussa.
  • hyvän kysynnän vuoksi hakkuita oli helppo toteuttaa omassa metsässä metsänhoidollisesti tärkeissä kohteissa ja oikeaan aikaan.

Ilmastoasiat kiinnostivat metsänomistajia

Viime aikoina ilmastoasiat ja metsätalouden kestävyys nousivat keskusteluun aiempaa enemmän. Aktiivinen metsänhoito on ratkaisu eikä ongelma.

  1. Hyvä metsänhoito edistää metsien kasvua ja puuston määrää. Hyvin kasvava metsä on tehokas hiilinielu. Puuta tarvitaan koko ajan runsaasti. Se mahdollistaa, että metsiä hoidetaan ja pidetään tuottokunnossa. Aktiivisesti metsiään hoitavia ja uudistavia metsänomistajia voi hyvällä syyllä kutsua ilmastosankareiksi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen sanoin.
  2. Vaihtoehtoisia hakkuutapoja löytyy. Keskustelu erilaisista metsänkäsittelytavoista on lisääntynyt. Olemme kouluttaneet henkilökuntaamme ja pystymme toteuttamaan hakkuut metsänomistajan toiveiden mukaisesti joko jaksollisia tai jatkuvan kasvatuksen menetelmiä käyttäen.

Mitä seuraavaksi puukaupassa?

UPM:n puuntarve jatkuu seuraavinakin vuosina korkealla tasolla. Vuodesta 2020 odotamme vilkasta puukauppavuotta.

  • Kaikenlaiselle puulle ja leimikoille on kysyntää. Tehtaamme tarvitsevat puuta tasaisesti ympäri vuoden. Leudon alkutalven vuoksi suurin kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin.
  • Lisäämme puunostomääräämme kotimaassa. Olemme laajentaneet toiminta-aluettamme aiempaa pohjoisemmaksi: Koillismaalle ja Länsi-Lappiin.
  • Tuomme tarjolle uusia sähköisiä palveluja, jotka helpottavat puukaupan tekoa.
  • Teimme puukaupasta entistä avoimempaa. Raportoimme metsänomistajalle jatkossa myös pölkkyjen katkontatiedot mittaustodistuksen liitteenä. Haluamme olla täysin avoimia asiakkaidemme suuntaan. Luottamus on meille tärkeää.

Ota yhteyttä!

Autamme sinua selvittämään metsäsi hakkuutarpeet. Ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaan tai palvelukeskukseen. Voit myös hoitaa metsäasioitasi ja puukauppaa verkossa.

 
 

Lue kumppaneidemme hinnantarkistusedusta

Suosittu hinnantarkistusetu on täällä taas – tee puukaupat nyt!
Uutiset | 12/01/2022 06:30:00 | 3 min

Suosittu hinnantarkistusetu on täällä taas – tee puukaupat nyt!

Lue lisää
 

Puun hinta ja puumarkkinan tilanne
KOKOELMA

Puun hinta ja puumarkkinan tilanne

Lue lisää

Katso tilanne puumarkkinoilla