Metsäteollisuuden kilpailukyky on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa

04/07/2015 07:00:00

Suomen metsäteollisuuden rakennemuutos koskettaa erityisen paljon Keski-Suomea. Meneillään on merkittävä määrä investointeja, jotka lisäävät alueelta hankittavan ainespuun käyttöä.

UPM:n Pietarsaaren sellutehtaan investointi on jo toteutettu, uusiutuvan dieselin tuotanto Lappeenrannassa on alkanut ja Kymin sellutehtaalla Kuusankoskella rakennustyöt etenevät hyvin. StoraEnso on aloittanut merkittävän hankkeen Varkaudessa. Metsä Fibrellä on vahvoja suunnitelmia Äänekoskella ja muitakin vastaavia hankkeita on ilmaantunut – kaikkien perustana kotimainen puu. Hienoa!

Tässä investointiaiehuumassa herkästi unohtuu, että alueen nykyiset tehtaat tarvitsevat puuta nyt, joka päivä. Niiden puuhuollosta ja kilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää sekä Keski-Suomen että koko Suomen tämänhetkiselle ja tulevalle hyvinvoinnille.

Lisääntyvä puun käyttö kasvattaa hyvinvointia

Puun lisätarjonta kasvattaa hyvinvointia.png

Viime vuosien tasainen puukauppa ja puuraaka-aineen kilpailukykyinen hinta ovat osaltaan mahdollistanut uudet hankkeet ja pitäneet teollisuutemme pyörät pyörimässä. Mikäli nyt vireillä olevat investoinnit toteutuvat, kasvaisi puunkäyttö 20 prosentilla eli noin 10 miljoonalla kuutiometrillä.

Suomen metsissä on potentiaalia lisätä hakkuita: vain noin kaksi kolmasosaa kestävistä hakkuumääristä toteutuu nyt. Nykyinen puun markkinatarjonta ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan siis määrätietoisia metsäpoliittisia toimia puun tarjonnan lisäämiseksi. Päätökset ovat puhtaasti poliittisia ja niiden vaikutukset markkinatarjontaan näkyvät viiveellä.

Jos onnistumme lisäämään puun markkinatarjontaa 10 miljoonalla kuutiometrillä, merkitsisi se noin 350 miljoonan lisätuloja metsänomistajille, lisää työtä ja tuloa puun korjuussa, kuljetuksissa ja monissa muissa tehtävissä. Kun jokaisesta tehtaille päätyvästä puukuutiosta kertyy erilaisia veroja 14 euroa, seuraa siitä, että lisäämällä kansallista puukauppaa 10 miljoonalla kuutiolla voimme kasvattaa valtion ja kuntien verotuloja noin 140 miljoonalla eurolla. Investointien myötä myös Suomen uusiutuvan energian tuotanto lisääntyisi kolmella prosenttiyksiköllä. Lisäpuun liikkeelle saaminen on siis koko Suomen etu.

Tehtaat tarvitsevat puuta joka päivä

Hyvien suunnitelmia toteutumista odoteltaessa ja niistä iloittaessa meidän on pidettävä huolta siitä, että nykyiset tehtaat saavat riittävästi suomalaista puuta jalostettavaksi joka päivä. Puukaupan nihkeydellä revittely ja väitteet puukaupan pysähtymisestä tai sahatavaran viennin tökkimisestä eivät kannusta metsänomistajia puukaupoille. 

UPM:n keskisuomalaisten tehtaiden kanssa keskustelemme siitä, mistä saamme riittävästi kilpailukykyistä puuta tehtaillemme. Jokilaakson tehtaiden kuudella paperikoneella kuluu kuusikuitua ennakoitua enemmän, vaikka yksi kone on juuri pysähtynyt. Sinne haluamme hankkia kuusikuitupuuta mahdollisimman läheltä, jotta puuta ei tarvitse ajattaa kauempaa. Se aiheuttaa lisäkustannuksia ja heikentää tehtaiden kannattavuutta. Vaneritehtaalla on koko ajan hyvä veto, joten  vaneritukkeja tarvitaan. Sahamme käy täysillä ja mäntytukkia kuluu. Keskisuomalaiselle lähipuulle on siis jatkuvasti kysyntää. 

Herkästi puukaupan vauhdittamiseen annetaan neuvo: maksakaa lisää hintaa, niin johan lähtee puu liukkaasti liikkeelle metsistä. Näin helppoa se ei kuitenkaan ole, jos tuntee vähääkään liiketalouden perusteita. Toiminnan on oltava kannattavaa ja valmistamiemme tuotteiden kilpailukykyisiä tiukasti kilpailluilla maailmanmarkkinoilla. Me noin 2000 keskisuomalaista, jotka saamme leipämme suoraan tai välilisesti UPM:ltä, teemme joka päivä parhaamme, että olisimme kilpailukykyisiä. Jos kilpailukykymme heikkenee tai se ei vain riitä, voi tässä metsäteollisuuden innostuksessa käydä kuten siinä kuuluisassa hölmöläisten peiton jatkamisessa.

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
10 syytä, miksi puuta tarvitaan
Artikkeli | 9 min

10 syytä, miksi puuta tarvitaan

Lue lisää
Klapit halki ja katon alle
Artikkeli | 1 min

Klapit halki ja katon alle

Lue lisää