Koululaisten metsäsuhdetta rakentamassa

09/11/2018 12:38:01

Suomalainen metsäsuhde on osa luontosuhdetta, vuorovaikutusta yksilön, yhteisön ja luonnon välillä. Metsäsuhde on kaikkea mitä näemme, koemme ja tunnemme metsissä sekä sitä, kuinka hoidamme ja käytämme metsiä. Metsäsuhdetta voi rakentaa liikkumalla luonnossa, keskustelemalla metsästä ja tutustumalla metsään luonnonvarana sekä sen lukuisiin virkistysmahdollisuuksiin. UPM mahdollistaa yhteistyössä Suomen metsäyhdistyksen ja 4H:n kanssa koululaisille metsäsuhteen rakentumista Talousmetsän kierto -metsäretkillä.

Aloittaessani toukokuussa UPM Metsällä ympäristö- ja viestintäharjoittelijana, en vielä osannut kuvitella millaisiin projekteihin ja hankkeisiin pääsisin mukaan. En päässyt pelkästään olemaan mukana vaan ottamaan vetovastuun UPM:n osalta kuudesluokkalaisille suunnatuista Talousmetsän kierto -metsäretkistä. Metsäretket järjestetään yhteistyössä 4H:n ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa neljällä UPM:n tehdaspaikkakunnalla: Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla.

Talousmetsän kierto -metsäretkiä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja saatujen hyvien kokemusten ja palautteiden vuoksi metsäretkiä päätettiin järjestää myös tänä vuonna. Tapahtumien suosiota kuvastaa hyvin se, että halukkaita kouluja ja luokkia on enemmän kuin pystymme ottamaan retkille mukaan. Tapahtuma on monipuolisesti opetuksellinen tarjoten samalla käytännön kokemusta metsästä sekä mahdollistaen metsäsuhteen rakentumisen. Lisäksi metsäretket tukevat mainiosti uutta opetussuunnitelmaa

 
 

Sillat rakentuvat yhteistyöllä

Metsäretkien toteuttamisessa mielenkiintoisinta ja motivoivinta on ollut tapahtumille asetetut tavoitteet. Haluamme yhteistyökumppaneiden kanssa tarjota positiivisen metsäkokemuksen, kertoa kestävästä metsätaloudesta sekä metsäteollisuudesta. Näistä teemoista rakentui napakka ja monipuolinen metsäretkikokonaisuus. Kuudesluokkalaiset pääsevät istuttamaan omin käsin taimia, tutkimaan metsän kasvua ja puuston ikää, havainnoimaan metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista, tutustumaan puusta saataviin tuotteisiin sekä kokemaan metsän virkistysmahdollisuuksia. Päivän kruunaa yhteinen hetki leirinuotiolla eväitä nauttien.

On ollut mahtia päästä toteuttamaan Talousmetsän kierto -metsäretkiä. Projektissa olen päässyt hyödyntämään ja kehittämään sekä laajentamaan omaa osaamispohjaani.  Kuitenkin, keskeisimpänä voimavarana tapahtumien valmisteluille ja toteutukselle on kattava yhteistyö Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H:n sekä ennen kaikkea UPM:n omien toimijoiden kanssa. Juuri yhteistyöllä olemme pystyneet luomaan laadukkaita paikallisia tapahtumia. Hyvänä esimerkkinä voin nostaa Rauman metsäretkien valmisteluiden kokonaisuudesta yksittäisen suorituksen. Istutuskohteelle oli vetinen ojaura ylitettävänä, joten pyysimme paikallisia toimijoitamme järjestämään väliaikaisen ylitysmahdollisuuden koululaisille. Positiivisena yllätyksenä metsurit olivat rakentaneet paikalle vankan ja tukevan puusillan, joka jo itsessään oli näkemisen arvoinen.

 

Tätä kirjoittaessa takana ovat jo Rauman metsäretket. Siellä koululaisten vilpitön innostus ja kiinnostus metsien hoitoon ja käyttöön oli ihailtavaa. Kiinnostus ilmeni sekä tarkkaavaisuutena (joka saattoi johtua myös allekirjoittaneen poikkeavasta murteesta) että tarkentavina kysymyksinä metsien hoidosta ja monimuotoisuudesta. Päivän aikana saadut hymyt ja ahaa-elämykset olivat paras palkinto järjestävälle taholle. Raumalla koululaisten ja opettajien mieleenpainuvimpiin hetkiin lukeutuivat taimien istutus, eväiden nauttiminen leirinuotiolla sekä puusta saatavien tuotteiden kirjo ja laajuus.

Pohtiessani tapahtumalle asettamiamme tavoitteita, koin onnistuneemme. Päivämme tarjosivat positiivisen metsäkokemuksen aurinkoisten sääolosuhteiden saattelemana. Suuret kiitokset kuuluvat UPM:n, SMY:n, 4H:n ja paikallisen riistahoitoyhdistyksen toimijoille, jotka omalla toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan mahdollistivat monipuolisen katsauksen metsien hoitoon ja käyttöön. Erään koululaisen ajatukset kuvastavat hyvin päivästä jäänyttä mielikuvaa: “Ope, voidaanko mennä useammin metsäretkille?”

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää
UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää