Kaloja metsässä?

12/20/2018 07:14:25

Metsätalous vaikuttaa monin tavoin eri elinympäristöihin, sellaisiinkin, jotka eivät tule heti ensimmäisenä mieleen. Tällaisia ovat erilaiset pienvesistöt, joissa elää paljon niistä riippuvaisia eliöitä, kuten nilviäisiä, äyriäisiä, hyönteisiä, nisäkkäitä ja kaloja.

Kalojen ja muiden vesieliöiden suojelu metsissä voi tuntua triviaalilta, mutta todellisuudessa metsien käyttö ja tiheä oja- ja metsäautotieverkostomme aiheuttaa ongelmia erityisesti latvavesien eliöstöille. Suurin osa latvavesistämme sijaitsee juuri talousmetsissä.

Monien vaelluskalojen, nilviäisistä puhumattakaan, matka tyssää väärin asennettuun tierumpuun tai muuhun vaellusesteeseen. Osa esteistä on ihmisen aiheuttamia ja osa luonnollisia. Myös purojen suoristukset ja kiintoaineksen kulku heikentävät pienvesien ekosysteemiä: kalat kaipaavat kivi- ja sorapohjaisia puhtaita vesistöjä, joihin ne voivat nousta kutemaan. Mutkittelevien purojen suojaisissa poukamissa kalanpoikasten on hyvä kasvaa ja palata suurempina alavirtaa myöten jokiin, järviin ja meriin.

Me UPM:llä haluamme vähentää metsätalouden vaikutuksia vesistöön. Haluamme oppia uusia tapoja, joilla pystymme pitämään yllä pienvesien ekosysteemejä ja niiden monimuotoisuutta. Etsimme parhaita käytäntöjä kehittääksemme metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnostukseen liittyvää sisäistä ohjeistustamme.

Oppiaksemme lisää lahjoitimme tänä vuonna ELY-keskukselle 60 000 euroa vaellusesteiden poistohankkeisiin. Esteiden poistoa ja uusia ylitysrakenteita testataan yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Kohteilla tutkitaan erilaisia tapoja täydellisten ja ajoittaisten esteiden poistamiseksi. Käytännössä siis kokeillaan uusia rakenteita, joiden avulla kalan ja vesistön pieneliöiden olisi mahdollista nousta yhä ylemmäksi latvavesiin. Tavoitteena on myös lisätä tietoa erilaisten ylitysrakenteiden toimivuudesta pienvesikohteissa.

Usein vaellusesteet on mahdollista estää toiminnan hyvällä suunnittelulla. Jos rummun asentaja ja työn johtaja ymmärtävät ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon vesistön pieneliöt, ei rummun asennuksesta synny turhia ongelmia. Samoin riittävän suuret vesiensuojelutoimenpiteet parantavat myös latvavesien ekologista tilaa sekä vähentävät vesistöjen kuormitusta.

UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat aloittaneet yhteistyön kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteiden vähentämiseksi Keski-Suomen latvavesistöissä. Tänä vuonna esteitä on aloitettu purkamaan Multian Myllypurosta ja Viitasaaren Huopananpurosta. Kerromme lisää hankkeen etenemisestä tuloksista talven ja kevään aikana.

 

Lue lisää rumpurakenteisiin liittyvistä ympäristöongelmista emerituskalabiologi Anssi Elorannan artikkelista

Metsäteiden vesistörummut estävät kaloja nousemasta
Artikkeli | 12/20/2018 07:03:23 | 5 min

Metsäteiden vesistörummut estävät kaloja nousemasta

Lue lisää
UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää
Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia
Artikkeli | 5 min

Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia

Lue lisää
UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella
Artikkeli | 1 min

UPM lahjoittaa jälleen metsänomistajille lehtipuiden taimia Lahden alueella

Lue lisää