Iso ja hyvätapainen pölliautoinnovaatio tutkii ja kehittää puutavaran kokonaislogistiikkaa

11/16/2014 22:00:00

Itä-Suomen päätieverkolla on liikennöinyt lokakuun 6. päivästä alkaen avainyrittäjämme Orpe Kuljetus Oy:n uusi suuren hyötykuorman tutkimus- ja tuotekehitysrekka. Tälle UPM:n, yrittäjämme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa yhdessä innovoidulle puutavararekalle Trafi on myöntänyt tuotekehityksen ja tutkimuksen mahdollistavan poikkeusluvan lokakuun 2014 alussa.

Tutkimushanke taustalla – suurempi hyötykuorma, pienemmät päästöt

Yhdistelmän testaus on osa Metsäteollisuus ry:n ja Metsäteho Oy:n koordinoimaa tutkimushanketta. Tutkimushankeen tavoitteena on kehittää normaaliin päätieliikenteeseen sopiva, turvallinen ja tehokas puutavarayhdistelmä, jolla saavutetaan suurempi hyötykuorma  ja pienemmät päästöt kuin nykykalustoa käytettäessä. Viisivuotisen tutkimushankkeen aikana selvitetään muun muassa liikenneturvallisuutta, kuljetustehokkuutta, toimintatapaa, kustannustehokkuutta sekä tierakenteen ja kaluston teknisten ominaisuuksien optimointia yhdistelmän ominaisuuksien lisäksi.
 
Yhdistelmän liikkuminen päätiestöllä on tietysti tämän hankkeen yksi suurimmista  näkyvistä asioista, mutta puutavaran autokuljetuslogistiikan ja asiaan liittyvän tutkimuksen kannalta tämä poikkeuslupa ei yksistään ole  suuri ja kaiken ratkaiseva virstanpylväs. Tutkimushanketta on valmisteltu jo usean vuoden ajan useiden eri asiantuntijoiden kanssa.

Tehokas ja turvallinen

Rekan turvallisuutta, sekä ominaisuuksia, kuten kääntyvyyttä, stabiliteettia, painon jakautumista, polttoaineen kulutusta, nopeutta tieverkolla ja paljon muuta  on tutkittu sekä tietokonesimulaatioin että käytännön testein. Tämän pohjatyön tavoitteena oli saada aikaan tehokas ja turvallinen kokonaisuus tulevaisuuden puutavarayhdistelmäksi. Alustavilla tutkimuksilla päästiin hyvin lupaaviin tuloksiin, joiden pohjalta yhdistelmä on kalustovalmistajien insinöörivoimin räätälöity suomalaisiin olosuhteisiin.  

On selvää, että kaikkea asiaan liittyvää ei voida tutkia pelkästään tietokonevoimin ja piirustuslaudalla, vaan auton pitää liikkua ja kuljettaa oikeita lasteja, jotta kehitystyössä päästään eteenpäin. Nyt projekti on siinä merkittävässä vaiheessa, että tutkimus- ja tiedonkeruutyö pääsee alkamaan käytännössä. Auton liikennöinti on tarkkaan valvottua sekä ennakkoon suunniteltua, joten mahdollisiin havaintoihin voidaan reagoita välittömästi.

Säästöjä logistiikan kokonaiskustannuksiin

Yhdistelmän vaikutukset kokonaislogistiikkaan ovat merkittävä osa tutkimusta. Auton kuljetusreitistö on suunniteltu niin, että suuren hyötykuorman tutkimusautolla kuljetetaan puuta isojen tehtaiden ja terminaalien välillä. Esimerkiksi auto vie mennessään Kymin tehtaalta koivutukkeja Savonlinnan vaneritehtaalle, jossa se kuorman purkamisen jälkeen ottaa peräänsä Kaukaan sellutehtaalle menevät koivukuidulla kuormatut perävaunut. Tehokkaalla kuljetuslogistiikalla turvataan suomalaisen teollisuuden kotimaisen raaka-aineen hankintaa vastaamaan kasvavaa suomalaista puunkäyttöä sekä luodaan pohjaa koko teollisuuden kilpailukyvyn säilymiselle.

Sopiva kalusto eri tieverkoille, ajokerrat vähenevät ja päästöt pienenevät

Tällä toimintamallilla pyritään kehittämään sekä alemman, että päätieverkon kuljetusten tehokkuutta. Alemmalle tieverkolle suunnitellut perinteiset puutavara-autot voivat kuljettaa samassa kuormassa useampia puutavaralajeja laitoksellemme, jolloin näiden ajoneuvojen tiestöllä käyntikerrat sekä varastojen keräilyliikenne vähenevät. 

Päätiellä vaikutus on sama, sillä isommalla ajoneuvoyhdistelmällä kuljetettaessa raskaan liikenteen määrä tiestöllä vähenee. Ajokertojen vähentäminen vähentää raskaan liikenteen tiestölle tuomia vaikutuksia sekä vähentää raskaan liikenteen päästöjä. 

Euroopan painavin rekka – rasittaa vähemmän tiestöä kuin nykykalusto

Ensimmäinen testikuukauden aikana toimintaa on käynnistetty ja opiskeltu uutta toimintatapaa.  Yhdistelmän kokonaispaino on ollut 88 tonnia ja kokonaispituus noin 31 metriä. Liikennöinti on sujunut täysin ilman ongelmia. Marraskuun alusta alkaen yhdistelmä kokonaispaino on 94 tonnia ja se on nyt varmuudella  Euroopan suurin  tiestöllä liikennöivä rekka. Suuresta kokonaispainostaan huolimatta yhdistelmä on akseli- ja telipainoltaan nykyisiä yhdistelmiä vähemmän tiestöä rasittava.

Tutkimus on siis nytkähtänyt askeleen eteenpäin ja tuottaa tietoa joka päivä.

 

Katso miltä HCT-puutavara-auto näyttää videolla

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää