Oikea aika tehdä heinäntorjuntaa

08/25/2021 06:58:05

Pintakasvillisuus, esimerkiksi metsälauha, metsäkastikka ja maitohorsma lisääntyvät hakkuun jälkeen, kun valo lisääntyy, lämpötila kasvaa ja puuston aiheuttama kilpailu poistuu. Vahva heinä- ja vadelmakasvusto on rehevillä kasvupaikoilla useimmiten kuusen viljelytaimien riesa. Kasvusto tukahduttaa taimia sekä vie ravinteita ja valoa taimen kasvulta. Pahimmillaan lumen maahan painama heinä taittaa taimen kokonaan alleen. Runsas pintakasvillisuus taimen ympärillä lisää taimen riskiä tulla myyrien tai tukkimiehentäin vioittamaksi.

Valittu maanmuokkausmenetelmä vaikuttaa heinäntorjuntatarpeeseen

Kunnollinen maanmuokkaus – yleensä mätästys - ja nopea viljely torjuvat jo ennakolta heinän aiheuttamia kasvutappioita ja taimikuolemia. Jos on valittu kasvupaikan rehevyyteen nähden liian kevyt maanmuokkausmenetelmä, väärä menetelmävalinta yleensä kostautuu runsaana heinäystarpeena myöhemmin. Nopea viljely tarkoittaa, että uudistusala on enintään yhden kasvukauden viljelemättä ainespuun hakkuun jälkeen. Hyvin tehty kivennäismaapintainen mätäs suojaa taimea pintakasvillisuudelta ja antaa taimen kasvulle etumatkaa kolmena ensimmäisenä kasvukautena. Usein pelkkä maanmuokkaus riittää pintakasvillisuuden torjumiseksi.

Rehevimmillä kohteilla pelkkä maanmuokkaus ei välttämättä riitä, vaan heinätorjunta eli ruohous on tarpeen. Erityisesti viljavilla kohteilla nopea istutus heti hakkuun ja maanmuokkauksen jälkeen parantaa viljelyn onnistumista ja vähentää heinäntorjunnan tarvetta. Myös koneistutus vähentää taimikon heinäntorjuntatarvetta, kun taimet pääsevät juurtumaan heti tuoreeseen maahan ja rikkakasvit ja heinät eivät saa yhtään etumatkaa.

Tarvetta kannattaa seurata

Heinäntorjunnan tarve on syytä kartoittaa rehevillä istutusaloilla viljelyn jälkeen viimeistään samana syksynä ja tarkkailla tilannetta pari kolme vuotta istutuksen jälkeen. Jos heinäntorjunta tehdään kerran kasvukauden aikana, sopiva ajankohta on syksy. Heinäntorjuntaa voidaan tehdä lumen tuloon asti. Erityisesti vattua kasvavilla kohteilla heinäntorjunta kannattaa tehdä lehdettömään aikaan.

Heinäntorjunnalle voi olla erityinen tarve, kun metsänviljely on viivästynyt tai kesä on ollut runsassateinen ja lämmin, jolloin heinien kasvu on tavanomaista voimakkaampaa. Tänä kesänä loppukesän runsaat sateet ovat voineet virkistää heinät ja muut kasvit paikoitellen voimakkaaseen kasvuun, joten nyt on otollinen aika tarkastaa taimikoiden heinäystarve.

Heinäntorjuntaan on käytettävissä useita eri menetelmiä

Heinäntorjuntatyössä käytetään yleensä raivaussahan kolmioterää tai siimaleikkuria, mutta sirppikin käy. Heinäntorjunta onnistuu myös jalalla polkemalla ja käsin taittamalla. Heinien ohjaamisessa pois taimen päältä voi käyttää apuna jääkiekko- tai sählymailaa. Taimen ympäriltä leikataan tai poljetaan heinän pituuden verran kasvustoa. Haravaan heinät tuppaavat turhaan vain sotkeutumaan. Taimien vaurioitumista pitää varoa. Aina pitää varmistaa, ettei kasvusto jää painamaan taimea talveksi lumikuormariskin takia. Heinäntorjunta polkemalla on metsänomistajalle hyötyliikuntaa parhaimmillaan.

 

Katso lisää  heinäämisestä

Taimikon heinäys
Artikkeli | 08/29/2022 06:47:00 | 1 min

Taimikon heinäys

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Uusi elämä valtaa hakkuuaukean nopeasti – katso kuvat eri vaiheista
Artikkeli | 3 min

Uusi elämä valtaa hakkuuaukean nopeasti – katso kuvat eri vaiheista

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää