Yhteismetsät aktiivista metsänomistusta

05/29/2013 21:00:00

Otetaanpa alkusanat hallitusohjelman metsätalouden suuntaviivoista: “vauhditetaan metsätilojen omistusjärjestelyjä sekä yhteismetsälainsäädännön käyttöä”.

Kun yhteismetsiä tulee hoitaa ja käyttää metsäsuunnitelmaan perustuen, on helppo havaita, että myös yhteiskunnan taholta yhteismetsien vauhdittaminen nähdään oivallisena keinona edistää kestävää hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä sekä luoda suurempia metsäkokonaisuuksia ja ehkäistä metsänomistuksen pirstoutumista. Tätä voi kutsua myös aktiivisen metsänomistuksen vauhdittamiseksi.

Paitsi, että metsäsuunnitelma antaa yhteismetsälle metsänhoidon ja hakkuiden suuntaviivat, yhteismetsään voidaan helposti liittää uusia metsäalueita ja näin yhteismetsään voi tulla uusia osakkaita. Yhteismetsä on itse asiassa juuri metsätalouden harjoittamiseen räätälöity organisoitumismuoto. Metsätilan liittäminen yhteismetsään käy tehokkaasti ja vaivattomasti. Yhteismetsien erityinen potentiaali piileekin niiden mahdollisuudessa laajenemalla muodostaa suurempia metsäkokonaisuuksia. Ydinpointti on siinä, että uuden alueen liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan on kiinteistötoimitus eikä siinä käytetä kauppahintoja. Kiinteistö, josta metsäalue liitetään, saa alueen arvoa vastaavan määrän yhteismetsäosuuksia. Osakkaan oikeudet, kuten oikeus yhteismetsän jakamaan tuloon, välittyvät osakkaalle hänen yhteismetsäosuuksiensa kautta. 

Myös me UPM:ssä haluamme vauhdittaa yhteismetsälainsäädännän käyttöä. Perustamamme neljän UPM Yhteismetsän alkumetrit ovatkin olleet rohkaisevia. Kyse on myös uusista vaihtoehdoista metsänomistajille ja siitä miten yhteismetsä vastaa metsänomistajan tarpeita hänen eri tavoitteissaan. Vanhemmat haluavat kohdella perillisiään tasapuolisesti ja useilla on huoli tilan pirstoutumisestakin. Tyypillisesti nuorempi polvi on kaupunkilaisia, ammateissa eri puolilla Suomea ja etääntyminen perinteisestä metsänhoidostakin on kenties jo tapahtunut. Monet haluavat, että metsät ovat ammattilaisten hoidossa - ja että aikaa vapautuu muuhun. Sukupolvenvaihdoksessa yhteismetsäosuuksia voidaan luovuttaa tai perinnönjaossa jakaa ilman, että metsät pirstoutuvat. Luonnollisesti yhteismetsäosuuksilla voidaan käydä kauppaa myös vapailla markkinoilla.

UPM Yhteismetsät tarjoavat vaivattoman ja tuottavan tavan hoitaa metsävarallisuutta. Niitä hoitavat metsäammattilaiset ja yhteismetsät jakavat saamaansa puun myyntituloa osakkailleen säännöllisesti.

Yhteismetsäterveisin,

Heikki Kalvila

 

Katso metsänomistajan mietteet yhteismetsästä

 

Tutustu myös UPM Yhteismetsä palveluun

UPM Yhteismetsä
Palvelut | 06/28/2017 13:45:07 | 3 min

UPM Yhteismetsä

Lue lisää