Yhteismetsän osakkaalla paperisota ohi – verotonta tuloa ei tarvitse ilmoittaa

08/26/2020 10:16:30

Tuloverolain slangilla sanottuna yhteisetuuden osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteisetuuden tulosta. Verolaki ei ehkä kuulosta helekän selkeältä, mutta toisin sanottuna osakkaalle yhteismetsästä saatu tulo on verovapaata.

Yhteismetsä hoitaa verotuksen osakkaiden puolesta

Yhteismetsä on metsätalouden harjoittamiseen räätälöity organisoitumismuoto. Verotuksessa siitä seuraa yhteismetsän asema erillisenä verovelvollisena. Kaikki toiminnan tulot ja menot kuuluvat yhteismetsälle. Siinä kylkiäisenä yhteismetsälle lankeaa kirjanpito, ennakot, alvit, poistot, taseet, ynnä muut ”releet” ja tietysti veroilmoituksen tekeminen. Yhteismetsä antaa veroilmoituksen ja maksaa tuloveron verotettavasta tuloksestaan. Tätä nykyä yhteismetsän tuloveroprosentti on 26,5. Yhteismetsän veroprosentti ei nouse verotettavan summan noustessa. Progressio ei näet pure yhteismetsässä.

Osakkaaksi kuivin jaloin käytetystä metsävähennyksestä huolimatta

Akateemisesti sanottuna metsävähennyksessä on kyse siitä, että tilanostaja saa puuta myymällä palauttaa osan metsätilasta maksamastaan kauppahinnasta puun myyntitulon verotuksessa metsävähennyksen avulla veroitta.  Tuloverolain pykälien mukaan yhteismetsä kuuluu metsävähennyskelpoisten metsäomistajien ryhmään. Mahdollisuus metsävähennykseen antaa yhteismetsälle lisäruutia käydä vaikka metsätilaostoksillakin.

Myös edellisen omistajan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy yhteismetsään, kun metsävähennysmetsä liitetään maamittaustoimituksessa perustettavaan tai jo olemassa olevaan yhteismetsään. Koska siinä ei ole kyse luovutuksesta, ei käytettyä metsävähennystä voi yhteismetsään liittämisen yhteydessä tulla tuloutettavaksi luovutusvoittolisäyksenä. Näin metsänomistaja pääsee kuivin jaloin yhteismetsän osakkaaksi. Sen sijaan yhteismetsälle sen käyttämä metsävähennys on ikään kuin piilevää verovelkaa. Se on syytä yhteismetsän hallinnon ennakoida, ettei sen laukeaminen maksuun yllätä mahdollisessa maan myynnissä.

Verotus ei aina olekaan monimutkaista

Koska yhteismetsä on verovelvollinen, se antaa tietysti myös veroilmoituksen. Kätevintä se on siirtää koko kirjanpidon myötä alalle vihkiytyneen tilitoimiston tehtäväksi. Yhteismetsä maksaa verotettavasta tuloksestaan tuloverot. Luonnollisesti kaikki metsätalouden harjoittamisen kustannukset menevät yhteismetsän piikkiin. Esimerkiksi yhteismetsään liitetyn alueen metsätalouskäytön tieyksiköihin perustuvat tiemaksutkin siirtyvät yhteismetsälle. Osakkaalle ei itse asiassa voi edes tulla metsätalouden menoja.

Tuotto, yhteismetsäkielellä ylijäämä, jota yhteismetsä jakaa osakkailleen yhteismetsäosuuksien suhteessa on siis yhteen kertaan verotettu – 26,5 prosentin verokannalla. Ja yhteismetsän osakkaalle ylijäämä on verovapaata tuloa. Sitä ei osakkaan edes tarvitse ilmoittaa omalla veroilmoituksella. Loppu viimeksi kysehän on kaksinkertaisen verotuksen estämisestä. Hallinnollisesti verotusmenettely on yksinkertaista - osakkaan kannalta jopa virtaviivaista. Siitä propsit verottajalle.

Yhteismetsän osakkaalle metsäveromuistiot, -mapit, -aplikaatiot, 2C -lomakkeet ja helmikuun viimeisen viikon iltojen paperisota käyvät tarpeettomiksi. Yhteismetsän osakkaan ei nimittäin tarvitse kamppailla metsäveroilmoituksen kanssa. Valitettavasti metsäveroristeilytkään eivät enää - juurikin - tulonhankkimismielessä ole puolusteltuja!

 

Tutustu UPM Yhteismetsään