Metsäperinnön jaon voi tehdä helpoksi

03/07/2018 14:13:24

Kuolinpesien metsänomistus on varsin yleistä. Liki neljäsosa perhemetsänomistajista omistaa metsää kuolinpesän osakkaana. Perintökaaren mukaan osakkaiden tulee yhteisesti hallita pesän omaisuutta. Se voi osoittautua myös melko kankeaksi, koska päätöksiin tarvitaan yksimielisyys. Monessa kuolinpesässä tämä on ratkaistu jäämällä passiiviseksi. Taloudellisesti se on metsän tuoton ja kuolinpesän osakkaiden kannalta huonoin vaihtoehto, koska kirves on parasta lääkettä metsälle.

Perinnönjako metsää omistavissa kuolinpesissä on usein muuta kuin helppoa. Kuolinpesän pitkäkestoinen jakamattomuus on näet yleistä juuri silloin kun pesässä on metsätila. Syitä siihen on varmasti monia, eikä metsään liittyvät tunnearvot suinkaan vähäisimpinä. Jos kuitenkin sivuutan tässä tunnepuolen argumentit, niin yksi hyvä syy ja perustelu on se, että metsää ei haluta pirstoa perinnönjaossa. Ja toisena voisi mainita sen, että ratkaisuksi osakkaille ei syystä tai toisesta ole mahdollinen myydä ja ostaa metsä osakkaiden keskuudessa yksiin käsiin. Joku voisi kutsua näitä pattitilanteeksi.

Perintömetsälle ratkaisuja

Yleensä perinnönjako olisi järkevää tehdä ripeästi - kun asiat ovat hyvin järjestyksessä - ilman pitkää välitilaa jakamattomana. Näin kuolinpesän osakkaat saisivat perintöosuutensa nopeasti omistukseensa.

Monet metsänomistajat ja kuolinpesät ovat ratkaisseet metsään liittyviä perinnönjakokysymyksiä yhteismetsän avulla. Kulloinkin käsillä olevasta toimintavaihtoehdosta on aina hyvä selvittää plussat ja miinukset. Ja näin katsoa, mikä vaihtoehto sopii omistusjärjestelyksi omaan tilanteeseen.
Metsän voi liittää yhteismetsään perustamalla vaikkapa suvun oman yhteismetsän tai liittämällä metsän olemassa olevaan yhteismetsään.

Liittäessään metsän yhteismetsään, metsänomistaja saa liitettävän metsän arvoa vastaavan määrän yhteismetsän osuuksia ja metsänomistajasta tulee yhteismetsän osakas. Myös kuolinpesän metsä voidaan liittää yhteismetsään.

Yhteismetsä varmistaa tuoton

Yhteismetsä huolehtii osakkaiden puolesta puuston tuottokunnosta ja harjoittaa metsätaloutta osakkaiden hyväksi. Yhteismetsän voitto jaetaan osakkaille osuuksien suhteessa.

Yksi pointti onkin siinä, että yhteismetsän osakkaana jakamaton kuolinpesä saa yhteismetsän huolettomuusedun metsänomistukseen, kuten muutkin yhteismetsän osakkaat. Sillä ei ole merkitystä, ovatko yhteismetsäosuudet vainajan vai elossa olevien nimissä. Tällöin jakamattomassa pesässä tilanne on pelkistetysti se, että kuolinpesä saa yhteismetsän osakkaana osuuksiensa perusteella yhteismetsästä tuloa eli rahavaroja, joita voidaan jakaa perinnönjaossa.

Toinen pointti on se että, kuolinpesään kuuluvia yhteismetsän osuuksia on helppo jakaa perinnönjaossa perillisille tasapuolisesti eivätkä tilat pirstoudu.

UPM Yhteismetsän osakkaana metsänomistaminen on paljon helpompaa!

 

 

Lue myös metsätilan sukupolvenvaihdoksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdos - ydinkysymykset
Artikkeli | 07/04/2017 09:12:16 | 4 min

Metsätilan sukupolvenvaihdos - ydinkysymykset

Lue lisää