Mitä tekemistä luovutustappiolla on puun myyntitulon verotuksessa?

02/08/2023 09:47:00

Luovutustappion vähentäminen pääomatuloista on yksi tuloverolain koukeroista, jota monet eivät välttämättä osaa hyödyntää. Eikä ihme, sillä pykälien tarkoituksen paljastaminen voi tuntua työläältä. Kannattavaa se kuitenkin on, ja sillä voit säästää pitkän pennin.

Luovutustappion vähennyskelpoisuus

Luovutustappiot ovat tietyin rajauksin vähennyskelpoisia myös puhtaasta pääomatulosta, kuten metsätalouden pääomatulosta. Otetaan tähän johdannoksi tuloverolain 50 pykälän ensimmäisen momentin teksti: ”Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy. Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, joka jää vähentämättä omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta, vähennetään puhtaasta pääomatulosta ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Omaisuuden luovutuksesta syntynyttä tappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.”

Millaisessa tilanteessa luovutustappiota syntyy?

Luovutusvoittoa syntyy tilanteessa, jossa luovutetun omaisuuden myyntihinta ylittää sen hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Luovutustappiota puolestaan syntyy tilanteessa, jossa luovutetun omaisuuden myyntihinta alittaa sen hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Luovutustappio on ikään kuin luovutusvoiton peilikuva. Tuloverolain mukaan omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot ovat vähennyskelpoisia, ellei niitä ole erikseen säädetty vähennyskelvottomiksi.

Luovutustappion vähentäminen pääomatulosta

Ennen verovuotta 2016 omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennettiin vain omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyi.

Vuodesta 2016 alkaen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien luovutustappiot vähennetään edelleen ensisijaisesti verovuoden luovutusvoitoista. On kuitenkin hyvä huomata, että sen lisäksi luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista. Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset. Muut pääomatuloon kohdistuvat vähennykset tehdään vasta luovutustappion vähentämisen jälkeen. Jos luovutustappiota jää tämänkin jälkeen vähentämättä, vahvistetaan jäännös verovuoden luovutustappioksi, joka vähennetään viitenä seuraavana vuotena luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. Eri vuosien tappiot vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet.

Otetaan lopuksi esimerkki. Mikäli metsänomistajalla on vähentämättä verovuodelle 2018 vahvistettua omaisuuden myynnistä syntynyttä luovutustappiota, sen voi hyödyntää vähennyksenä myymällä puuta siten, että hän saa riittävästi puun myyntituloa tililleen verovuonna 2023.

Hyödynnä vinkit ja tee metsäveroilmoitus verkkopalvelussamme

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää