Hyvän sään aikana laajasti keinoja sukupolvenvaihdokseen

08/27/2018 07:20:57

Metsätilan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lukemattomilla metsänomistajilla. Tyyppitilanteessa omistussuhteiden muutosten kohteena siinä on metsää sekä usein myös muuta varallisuutta. Onnistunut sukupolvenvaihdos vaatii eri osatekijöiden hallintaa. Kartoitettavana ovat osapuolten tavoitteet ja tarpeet sekä niiden vaatimat omistusjärjestelyn toimet. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa suunniteltuna - tai se voi tulla eteen saappaat jalassa.

Suunnittele asiantuntijan kanssa

Metsänomistajalla on elinaikanaan laajin vaikuttamismahdollisuus sukupolvenvaihdoksen toteutukseen. Silloin luopuja ja nuorempi polvi ovat myös saman pöydän ääressä. Sukupolvenvaihdos paitsi kiinnostaa, mutta myös mietityttää ikääntyneitä metsänomistajia – eikä syyttä. Perhevarallisuuden siirtoon liittyy näet monia oikeudellisia kysymyksiä sekä tunteita ja aika ajoin jännitteitäkin. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu onkin fiksua tehdä asiantuntijan kanssa, joka tähystää lähtötilannetta ulkopuolisin lasein ja auttaa löytämään perheelle sopivan ratkaisun.

Jokainen sukupolvenvaihdos on yksilöllinen eikä siihen ole olemassa yhtä patenttiratkaisua. Valittava menettelytapa riippuu sen sopivuudesta kyseisen metsänomistajan ja perheen tilanteeseen. On luonnollista, että keskiössä on hakea käsillä olevaan tilanteeseen taloudellisesti ja toiminnallisesti parhaiten soivin ratkaisu. Yhteinen nimittäjä onnistuneelle toteutukselle on kuitenkin huolellinen suunnittelu.

 

Sukupolvenvaihdoksesta verosäästöjä

Metsätilan sukupolvenvaihdoksiin on tarjolla merkittäviä veroetuja. Uusin niistä on vuoden 2017 alussa voimaan tullut metsälahjavähennys. Siinä metsämaata lahjaksi saavalle henkilölle muodostuu tietyn tuottoarvon ylittävältä osalta suorittamansa lahjaveron perusteella oikeus metsälahjavähennykseen. Verohuojennus toteutetaan metsätalouden tuloverotuksessa myönnettävänä vähennyksenä, jossa osa metsästä suoritetusta lahjaverosta hyvitetään puun myyntitulosta menevää veroa vastaan. Mikäli metsätila vaihtaa omistajaa kuoleman kautta, jää metsälahjavähennys saamatta. Perintäverosta sitä ei näet saa. Myös kaupalla tehtävään metsätilan sukupolvenvaihdokseen on veroporkkanat. Tuloverolain mukaan metsätalouteen kuuluvan kiinteän omaisuuden luovutusvoitto voi sukupolvenvaihdoksessa olla tietyin edellytyksin verovapaa. Pelkistetysti se mahdollistaa metsätilasta luopujalle korvauksen verovapaasti. Ja toisena on hyvä mainita verovähennys, jossa metsätilan ostaja saa metsävähennyksenä vähentää osan metsätilan hankintamenosta puun myyntitulon verotuksessa. 

Paitsi, että metsänomistajan tuloverotukseen ja lahjaverotukseen on tarjolla verosäästöjä, elinaikana tehty sukupolvenvaihdos tarjoaa myös oivan paikan keskustella perinnönjättäjän ja perillisten välillä saajien intresseistä. Se voi tarjota kiinnostukset huomioiden, tavallaan, ennakollisena perinnönjakojärjestelynä mahdollisuuden luovuttaa lapsille vastikkeetta eri lajista omaisuutta, esimerkiksi metsä yhdelle ja muuta varallisuutta vastaavasti toisille. ”Kitkapintojen” vähentäminen voi sujuvoittaa myös varallisuuden hoitoa.

 

Ajoissa ja riittävä aikahorisontti

Usein sukupolvenvaihdokseen liittyvän rahoituksen hallinta sekä verosäästöjen kotiuttaminen vaatii riittävän aikahorisontin. On hyvä myös huomata, että jos metsänomistajan varallisuusasema ja perintösuunnittelu ovat siinä vaiheessa, että sukupolvenvaihdoksessa on päällimmäisenä tavoitteena lisätä nuoremman polven varallisuutta, omistajavaihdoksen ajoituksella on myös aika-arvo. On nimittäin eri asia hyödyttävätkö metsätulot saajaa jo nyt, tai esimerkiksi vasta 10 vuoden päästä.

Monissa perheissä metsät edustavat merkittävää osaa perhevarallisuudesta, mutta lähtötilanne ja tarpeet omistajavaihdoksiin sekä niiden ajoitukseen ovat toki yksilöllisiä. Usein kuitenkin kannattaa tehdä ainakin se valinta, ryhtyykö metsätilan sukupolvenvaihdokseen elinaikanaan vai vaihtuuko metsänomistus perintönä.

Jos siihen tarttuu ajoissa - ja kun olot ovat suotuisat - metsänomistajalla on käytettävissä laajasti keinoja sukupolvenvaihdoksen toteutukseen!

 
UPM Sukupolvenvaihdos

UPM Sukupolvenvaihdos

Lue lisää
Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Klapit halki ja katon alle
Artikkeli | 1 min

Klapit halki ja katon alle

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää