Metsät ovat Suomen vihreää kultaa – edelleenkin ja jälleen taas

04/19/2015 06:00:00

Metsäteollisuudessa auringonlasku on muuttunut auringonnousuksi. Investointiuutiset tuovat perusteita aktiivisempaan metsänomistamiseen ja metsien hoitamiseen.

Investoinnit merkitsevät toteutuessaan noin 10 miljoonaa kuutiometriä lisää puuta suomalaismetsistä ja noin 350 miljoonan euron lisätuloa metsänomistajille sekä noin 150 miljoonaa lisätuloja korjuu- ja kuljetusyrittäjille.

Lisääntyvä toimeliaisuus metsässä merkitsee myös lisää verotuloja valtiolle, sillä jokaisesta tehtaille päätyvästä puukuutiosta kertyy erilaisia veroja 14 euroa. Jos kotimainen puukauppa lisääntyy 10 miljoonalla kuutiolla, kasvavat valtion ja kuntien verotulot noin 140 miljoonalla eurolla.

Tiestö on elävän ja toimivan yhteiskunnan tunnusmerkki

Metsänomistajat investoivat metsiin, metsäteollisuus investoi tuotantolaitoksiin. Metsien ja tuotantolaitosten väliin tarvitsemme yhdistävän lenkin: tiestön – liikenneinfrastruktuurin. Tieverkosto tarkoittaa kaiken tasoisia teitä aina mökkitiestä nelikaistaiseen moottoritiehen. Metsä on teiden avulla tavoitettavissa, hoidettavissa ja käytettävissä. Aktiivisen metsänomistajan lisäksi toimiva metsäautotie palvelee myös ulkoilijoita, marjastajia ja metsästäjiä.

Harva puuerä saadaan tehtaalle suoraan pikitien varresta. Useimmiten kuorma kulkee aluksi pitkin metsäteitä ja paikallisia yksityisteitä, jotka ovat myös paikallisten asukkaiden päivittäin käyttämiä reittejä. Niiden hyvä kunto on sekä asukkaille että metsäteollisuudelle kaikkina vuodenaikoina tärkeää.

Yhteiskuntamme peruspilareiden rakentaminen ja kunnossapito: luoda toimintaperusteet toimivalle elinkeinoelämälle, tässä tapauksessa toimivalle puuhuollolle, on julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvätkin puuvarat ja vilkas puukauppa ovat tarpeettomia, ellei puuta saada toimitettua metsistä tehtaille jatkuvasti ja varmasti.

Liikenneväylien läpäisykyky oleellista

Kaakkois-Suomessa meillä on merkittävä metsäteollisuuden keskittymä, joka jo nykyisellään käyttää vuosittain puuta yli 20 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 40 % Suomen teollisuuden koko puunkäytöstä. UPM:n Kymin sellutehtaan investoinnin valmistuessa syksyllä 2015 se kasvaa edelleen.

puita-lastataan-junan-kyytiin.jpg
 

Tehtaille puu toimitetaan niin maanteitse, rautateitse kuin vesitse. Näiden väylien läpäisykyky on oleellinen osa itä-suomalaisen teollisuutemme kilpailukykyä niin raaka-ainetoimitusten kuin valmiiden tuotteiden kuljetusten näkökulmasta. 

Itäinen rata Joensuusta Helsinkiin on yksi vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia Suomessa. Yksi sen pullonkauloista on Imatran ja Luumäen välinen yksiraiteinen osuus. Venäjän suunnitelmat ohjata puun junakuljetukset Vainikkalasta Imatrankoskelle lisää paineita. Siksi Imatra - Luumäki kaksoisraide on tärkeä Itä-Suomen teollisuudelle. Se parantaisi merkittävästi sen toimintaedellytyksiä alueella. 

Valtatie 6 sekä valtatie 13 Lappeenrannasta Mikkeliin ovat vilkkaasti liikennöityjä valtaväyliä. Jo nykyliikennemäärillä niiden kunnostaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä teollisuudelle, mutta erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

puutavaralajit-mantykuitu-ja-koivukuitu.jpg
 

Vesistöt leimaavat ja rikkovat itäsuomalaista maisemaa. Sujuva liikennöinti edellyttää raskaan liikenteen rasitukset kestäviä siltarakenteita. Huonokuntoisen sillan kiertäminen voi merkitä kymmenien kilometrien lisämatkaa ja ylimääräistä kustannusta.

Suomen vihreälle kullalle on siis käyttöä. Tarvitsemme aktiivisia metsänomistajia, jotka  hyödyntävät omaisuuttaan sen arvon mukaisesti ja huolehdittava siitä, että saamme puun metsästä tehtaille tehokkaasti.

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää