UPMMetsä

Vähentämällä kuusen viljelytiheyttä lisäämme monimuotoisuutta talousmetsissä

05/05/2022 10:18:33

Ilmastonmuutos lisää tulevaisuuden kuusikoiden tuhoriskejä. Torjumme kuusettumisen haittoja vähentämällä kuusen viljelytiheyttä, jolloin kuusen uudistusaloille jätetään tilaa lehtipuille. Tavoitteena on monimuotoisemmat, ilmastoviisaat kuusikot.

Kuusen viljelykohteilla olemme pienentäneet kuusen viljelytiheystavoitteen 1600 taimeen hehtaarilla toimenpide-ehdotuksissamme ja metsänuudistamispalveluissamme. Tavoiteltava istutustulos käydään läpi metsänomistajan kanssa sopimusta tehtäessä.

Maltillinen istutusmäärän vähentäminen pienentää totuttua kuusen viljelytiheyttä 1800 taimesta 200 taimella. Kun kuusen viljelytiheyttä vähennetään, mahtuu kuusien sekaan kasvamaan lehtipuita. Taimikolla on näin edellytys kehittyä pääpuulajiltaan kuusikoksi, jossa on sekapuustona totuttua suurempi lehtipuuosuus.

Kuusen viljelytulokset jalostettua taimialkuperää käyttäen ovat olleet vakuuttavia. Puulajisuhdetta säädetään seuraavan kerran taimikonhoidossa. Valinnat ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta suotuisan sekapuuston saavuttamiseksi ovat taimikonhoitovaiheessa helpompia, kun kuusen istutusmäärä on hieman totuttua pienempi.

Kuusen pienempi istutusmäärä vähentää myös taimimenekkiä ja sitä kautta metsänomistajan metsänuudistamiskustannuksia.

Merkittävimpiä positiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen saadaan aikaan panostamalla niihin metsänhoidon päämenetelmien avulla. Kuusen viljely on edelleen suosiossa hyvän viljelyvarmuuden vuoksi. Tästä syystä voidaan sanoa, että juuri kuusen viljelyketjun luonnonhoitotoimet tekevät suuren vaikutuksen tuleviin, ilmastopositiivisiin metsiimme.

Muista 3 asiaa, kun vierailet metsätyömaalla
Artikkeli | 1 min

Muista 3 asiaa, kun vierailet metsätyömaalla

Lue lisää
Mikä on taimipassi? Tarkasta ainakin nämä asiat
Artikkeli | 4 min

Mikä on taimipassi? Tarkasta ainakin nämä asiat

Lue lisää
Kestävän metsätalouden perusteet
Artikkeli | 3 min

Kestävän metsätalouden perusteet

Lue lisää