Opiskelijablogi: Me, metsät ja tulevaisuus

02/15/2023 08:00:22

Metsät Suomelle ovat kuin öljy Norjalle, on yleisesti kuultu lausahdus. Suomen metsävarannot ovat valtavat. Metsät ovat maamme elinvoima, menneisyys ja tulevaisuus.

Useat tahot ja asiantuntijat eri aloilta kehittävät ja suunnittelevat uusia innovaatioita puusta ja metsistä. Suomessa ja maailmalla on aloitettu uusia kehityshankkeita puun käytön monipuolistamiseksi ja tehostamiseksi.

Metsäala työllistää suuren joukon ihmisiä. Se yhdistää mutta myös jakaa joukkoja. Metsänomistajia ja metsäalan osaajia syytetään ja syynätään. Ala on kuitenkin yksi harvoista, jolla on avaimia suuriin kysymyksiin. Jos nyt katsoo otsikoita ja päivän aiheita, vastauksia tulisi kysyä metsänomistajilta ja alan ammattilaisilta. Osaaminen ja vankka kokemuspohja yhdistettynä uudenaikaisiin menetelmiin luovat tulevaisuutta myös ihmiskunnalle.

Metsäala tuottaa jatkuvasti uusia innovaatioita, joilla saamme vähennettyä muun muassa muovin ja muiden öljyperäisten raaka-aineiden käyttöä. Puu rakennusmateriaalina on luja ja helposti muokattava materiaali. Puu kestää hyvin aikaa ja luo loistavat elinolosuhteet esimerkiksi asuinrakennuksiin. Elintasoa pyritään nostamaan joka puolella ja puu on varsin varteenotettava vaihtoehto myös tulevaisuudessa.

Metsäala luo uutta, käyttää metsiä ja puita, mutta uudistuu ja kehittyy kerta toisensa jälkeen. Metsiä hakataan ja hyödynnetään, uusia innovaatioita luodaan. Joskus erehdytään ja tehdään virheitä, vääriä valintoja, koetaan menetyksiä. Silti meillä Suomessa hyvän metsänhoidon ansiosta viimeistään seuraavalle sukupolvelle on kasvanut jo uusi metsä vanhan tilalle. Ihmiset vaihtuvat ja kehityksen kohteet muuttuvat, mutta metsät pysyvät. Seuraava sukupolvi jatkaa kehitystyötä ja saattaa onnistua paremmin.

Metsäala on varsinkin nykypäivänä jatkuvan tarkastelun kohteena. Jokaista liikettä seurataan ja valvotaan, metsänomistajista teollisuuteen asti. Vastuuttomuus nykyaikana on poissuljettu jokaisella osa-alueella. Vastuullisuus on toki myös piirtymässä jokaisen toimijan normaaleihin arvoihin. On itsestäänselvyys, että jokainen myös metsäalalla toimiva huomioi vastuullisuuden ja noudattaa sovittuja sääntöjä.

Metsäala kiinnostaa vahvasti, varsinkin Suomessa. Suuri määrä ihmisiä hamuaa metsäalallakin asiantuntijarooliin, perinteisemmät kone- ja metsurintyöt kiinnostavat vähemmän. Halutaan kehittää ja kehittyä. Toki hakkuupuoli kehittyy tehokkaammaksi koko ajan, tehtaista puhumattakaan. Asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla on kasvavaa kysyntää. Koulutuksissa samoin kuin työelämässäkin arvot on nostettu yhä tärkeämmäksi. Ristiriitaa asioihin luo nykyinen elämäntyyli ja pörssiosakkeet, jotka pakottavat yhtiöitä yhä suurempiin ja suurempiin pikavoittoihin. Samalla toimintaa pitäisi muuttaa rauhallisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi.

Metsäalalla on kaikki mahdollisuudet ja pelimerkit käytettävissään tulevaisuuden suhteen. Uusiutuvaa sitä, tätä ja tota halutaan jatkuvasti lisää. Kehitystä, muutosta ja ratkaisuja vaaditaan metsäteollisuudelta enenevissä määrin, jopa sellaiseen mihin ala ei ole kytköksissä. Kehitys on nopeaa ja innovaatiot syntyvät hitaasti. Puulle ei ole löytynyt korvaajaa, mutta puu on löytänyt tiensä korvaamaan monen muun asian.

Metsäala kehitti Suomen yhdeksi maailman kehittyneimmäksi maaksi. Ala luo Suomeen hyvinvointia ja tulevaisuutta edelleen. Panostus metsäalaan on kasvanut, miksei metsä olisi Suomen valtti jatkossakin. Suomi tarvitsee metsiä, maailma tarvitsee metsiä, metsissä ja metsäalassa on tulevaisuus.

 

Kirjoitus on osa blogisarjaamme, jossa Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat kertovat opiskeluistaan, metsäsuhteestaan sekä ajatuksiaan suomalaisista metsistä ja metsätaloudesta.

 

Lue muut opiskelijablogit:

https://www.upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/blogi/elina-sankari/opiskelijablogi-minun-metsani/

https://www.upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/blogi/iines-leinonen/opiskelijablogi-metsa-mina-ja-metsatalous/

https://www.upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/blogi/sini-peltonen/opiskelijablogi-mina-ja-metsa/

https://www.upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/blogi/perttu-valonen/opiskelijablogi-metsat-eivat-ole-mustavalkoisia/

https://www.upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/blogi/antti-vertanen/opiskelijablogi-minun-metsani-metsani-mina/