Metsien tuotto palkitsee ahkeruuden

Reijo ja Merja Nurminen ovat aktiivisia metsänomistajia, jotka tekevät itse suurimman osan metsätöistä. Puukaupoissa pitkäaikaisena kumppanina on ollut UPM Metsä. Luottamus ja sujuva asioiden hoito ovat yhteistyön perusta.

Nurmisten tilalla Pertunmaalla metsiä hoidetaan ja harvennetaan kuin porkkanapenkkiä. Reijo Nurminen tekee metsässään raivaustyöt, istutukset ja myös hankintahakkuita. Hän kertoo nauttivansa metsätöistä – oman käden jälki näkyy ja kunto kohenee. Vuonna 2013 Reijo pinosi hankintapuuta UPM:n likeisten tehtaiden tarpeisiin peräti 500 kuutiota – harvennuspuita, vähän tukkeja sekä ylispuuta kotitilan taimiston päältä. 

”Metsä on hyödyntämistä varten, tärkeä tulonlähde, turvallinen ja hyvä sijoitus. Mitä taitavimmin kirvestä käyttää, sitä enemmän metsä tuottaa”, Reijo kiteyttää. Itse tehty metsätyö antaa metsänomistajalle hyvän palkan puunmyyntituloina ja metsänhoitotöissä saatuna kustannussäästönä.

Reijo Nurminen ryhtyi hoitamaan kotitilaansa vuonna 1982. Sittemmin metsätiloja on hankittu muutamaan otteeseen lisää, metsää on nyt kaikkiaan reilut 120 hehtaaria. Ikäjakaumaltaan metsät ovat ihanteelliset: taimikot, ensiharvennusikäiset ja järeämmät metsät ovat tasapainossa. Valtalajina on kuusi, kuten Pertunmaan ja Mäntyharjun alueella luonteenomaista on.

Yhteistyön perusta on luottamus ja sujuva asioiden hoito

Reijon kaltaiselle omatoimiselle metsänomistajalle UPM:n Kumppanuus-asiakkuus (entinen Metsäpalveluasiakkuus) on merkinnyt varmuutta puusta saatavassa hinnassa. Hyötyä tulee myös kauppamääriin sidotuista bonuksista, jotka määräytyvät yhteisen kauppahistorian perusteella. Puukaupan bonuksilla metsänomistaja voi kuitata merkittävän osan vaikkapa puukauppaa seuraavan metsänuudistamistyön kustannuksista. Reijo kertoo käyttävänsä uudistusalojen maanmuokkauksissa UPM:n ostopalvelua sekä hankkivansa metsänuudistamisen taimet UPM:n Joroisten taimitarhalta. Näiden laskuun puukaupan bonukset tuovat mukavan alennuksen. 

Nurmisille on tärkeää myös se, että tilan puu päätyy paikallisen teollisuuden raaka-aineeksi. Näin puukauppa työllistää alueen yrittäjiä ja pitää tehtaat pyörimässä.

Jo toistakymmentä vuotta Nurmisten yhteistyökumppanina on toiminut metsäasiakasvastaava Pertti Apell. Molemmat miehet toteavat pitkän yhteistyön perustuvan luottamukseen ja asioiden sujuvuuteen. ”Puukaupoissa sovitut asiat, niin pysty-, hankinta- kuin käteiskaupoissa, ovat aina pitäneet”, Reijo toteaa. Hän on myös tyytyväinen kumppanuusasiakkaille järjestettävien tehdasvierailujen, koulutustilaisuuksien ja muiden aktiviteettien antiin.

 

 

Katso myös video metsänomistaja Reijo Nurmisen mietteistä

 

 

Mitä puun takuuhinta ja palvelubonus tarkoittaa? Tutustu UPM Metsä Kumppanuussopimukseen ja sen tuomiin rahanarvoisiin etuihin

UPM Kumppanuussopimus
Kumppanuus

UPM Kumppanuussopimus

Tutustu
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää