Uusi taimien istutussuositus lisää metsiin lehtipuuta

Uusien UPM:n metsänhoito-ohjeiden mukaan istutamme hehtaarille 1600 kuusen tainta tuoreille kankaille ja 1800 lehtomaisille kankaille. Aikaisemmin tavoitemäärät olivat 200 taimea korkeammat. Jo vuotta aikaisemmin UPM muutti taimikonhoito- ja harvennusohjeitaan lehtipuuosuuden kaksinkertaistamiseksi metsissämme.

”Jotta istutettuja taimia ei tarvitsisi raivata pois varhaisperkauksissa, vähennetään kuusen istutusmäärää. Laatutavaraa ei viitsi istuttaa vain raivattavaksi. Tällä muutoksella säästetään kustannuksia ja vähennetään turhaa työtä,” Elina Seppälä Sata Havu Oy:stä kertoo.

Metsäasiakasvastaavat käyvät läpi tavoitellun metsänuudistamisen asiakkaan kanssa sopimusvaiheessa. Maanmuokkaajat ja metsän istuttajat koulutetaan toimimaan uusien ohjeiden mukaan saavuttaaksemme lehtipuuosuuden kasvattamistavoitteen. Kyseessä on iso muutos, jonka toimeenpano vie aikaa. 

Sekapuumetsä kestää ilmastonmuutosta paremmin

Luonnon monimuotoisuuden kannalta olisi tärkeää jättää lehtipuusekoitusta metsiin.

”Metsä kestää tuhoja ja ilmastonmuutosta paremmin, kun se on sekapuustoinen. Lehtipuiden lehdet lisäävät metsään kariketta, mikä on kasvun kannalta hyvä asia,” Seppälä avaa.

Tavoitteena on, että havupuuvaltaisten metsien lehtipuuosuus on 20 prosenttia, kun aikaisemmin osuus oli kymmenen prosenttia. Muutos ei kuitenkaan käy kädenkäänteessä.

”Lehtipuuosuuden kasvatus vaatii raivaustöissä tekijältä jonkin verran silmää, jotta löytää hyvälaatuiset rauduskoivut jätettäväksi sellaisiin paikkoihin, etteivät ne kuitenkaan häiritse istutettujen havupuiden kasvua. Metsurin tulee kalibroida silmänsä tiettyyn puuston tiheyteen. Taimien sijoittelu pitää olla sopivalla etäisyydellä toisistaan,” Seppälä muistuttaa.

Metsurit tarvitsevat lisää maastokoulutusta ja ajatustenvaihtoa muutosvaiheeseen.

”Ainoaa oikeaa toimintatapaa ei ole, vaan paljon on myös tekijän silmästä kiinni,” Seppälä sanoo.

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?
Artikkeli | 5 min

Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?

Lue lisää
Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin
Artikkeli | 1 min

Uusi laskuri näyttää, kuinka taimikon hoito vaikuttaa tuottoihin

Lue lisää