Uuden metsän perustaminen ja metsän uudistamisvelvoite

Uuden metsän perustaminen tarkoittaa uutta puusukupolvea

Uusi metsä perustetaan uudistamishakkuun jälkeen, jolloin metsän uusi puusukupolvi lähtee kasvamaan ja metsän kiertokulku jatkuu. Metsänomistajan on huolehdittava uudistamisesta, ja helpoiten se onnistuu sopimalla metsänuudistamisesta jo puukaupan yhteydessä.

Metsä uudistetaan metsänhoitotoimilla

Uuden metsän perustamiseen kuuluu maanmuokkaaminen, taimien istuttaminen tai siementen kylväminen, sekä taimikon alkuunpääsystä huolehtiminen heiniä ja haittaavaa puustoa torjumalla. Puunistutus, kylvö ja taimikon varhaishoito voidaan tehdä joko käsin tai koneellisilla menetelmillä. Metsän uudistaminen on syytä tehdä huolella, jotta kasvuun lähtevä uusi puusukupolvi on tuottoisa ja hyvälaatuinen. Kerromme lisää metsän uudistamisesta Uuden metsänomistajan oppaassa.

Mikä on metsän uudistamisvelvoite?

Metsänomistajalla on Suomen lain mukaan metsän uudistamisvelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden taimikon perustamistoimenpiteistä ja nuoren taimikon jälkihoidosta tulee huolehtia. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun riittävän tiheässä ja tasaisesti jakautuneessa taimikossa taimien keskipituus on 0,5 metriä. Taimikko tulee saada aikaan eteläisessä Suomessa 10 ja keskisessä Suomessa 15 vuodessa.

 
 

Katso mitä metsänuudistuspalvelumme pitää sisällään

UPM Metsänuudistaminen
KOKOELMA

UPM Metsänuudistaminen

Lue lisää
Muista nämä asiat, kun vastaanotat taimet istutusta varten
Artikkeli | 3 min

Muista nämä asiat, kun vastaanotat taimet istutusta varten

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää