UPM uittaa puuta yhä enemmän – ympäristösyyt ovat yksi vahvimmista vaikuttimista uiton lisäämiseen

UPM on lisännyt uiton osuutta raakapuun kuljetuksessa vuodesta 2016 lähtien 300 000 kuutiometristä 500 000 kuutiometriin. Nykyaikainen uitto on kustannustehokas kuljetus- ja varastointimenetelmä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä ja säilyttää raakapuun laadukkaana.

Saimaan halki lipuvat tukkilautat herättävät myönteisiä mielikuvia ja vievät ajatukset tukkilaisromantiikkaan tai perinteiden vaalimiseen. Kyse on kuitenkin kustannustehokkaasta ja ympäristöystävällisestä kuljetus- ja varastointimuodosta, jonka käyttöä UPM on lisännyt 2016 vuoden 300 000 kuutiometristä 500 000 kuutiometriin. UPM on myös ainoa yritys Suomessa, joka hyödyntää uittoa osana kuljetuskapasiteettiaan.

Puuta kuljetetaan vesiteitse Pelloksen vaneritehtaalle Mikkelin Ristiinaan ja Kaukaan sellutehtaalle Lappeenrantaan. Määrä vastaa noin 15–20 prosenttia näiden tehtaiden puuhuollosta. UPM Metsän logistiikkapäällikkö Esa Korhosen mukaan ympäristösyyt ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat vahvoja vaikuttimia uiton lisäämiseen.

”Uitossa kuluu energiaa vain kolmannes autokuljetuksiin ja puolet rautatiekuljetuksiin verrattuna. Valmiit uittoreitit pysyvät kunnossa pienellä huollolla, korjausvelkaa niihin ei kerry teiden ja rautateiden tapaan”, Korhonen mainitsee.

Uittamalla voi kuljettaa edullisesti suuren määrän puutavaraa kaukaakin. Kuljetuskykyä mittaavalla tonnikilometrillä laskettuna uitolla hoidetaan jopa 7–8 prosenttia UPM:n puutavaran kuljetuksista.

”Vesi on myös hyvä varasto, joka pitää puun hyvälaatuisena ja torjuu hyönteistuhoja.”

Ukrainan sodan seurauksena Venäjän puukauppa lopetettiin, jolloin myös kotimaista kuljetuskapasiteettia tarvitaan enemmän. Uitto auttaa myös tässä, sillä yhdessä lautassa voi kulkea jopa satoja rekkalastillisia puuta.

Puu ui, kun se kaadetaan ja varastoidaan sopivasti

Korhosen mukaan uitto soveltuu ainoastaan vaneriteollisuuden kuusitukeille ja selluteollisuuden havukuitupuille, harvennuspuille se ei sovi lainkaan, eikä sahatukeille. Myös korjuuajankohdalle on vaatimuksia, samoin kuin varastoinnille, jotta puutavarasta saadaan hyvin uivaa.

”Uittopuut kaadetaan talvella ja varastoidaan niin, että sahapintoihin muodostuu kevätpakkasilla suojaava pihkakerros. Ammattitaitoa tarvitaan niin alkukuljetuksiin, varastointiin kuin itse uittoonkin, ja osaajista on jo pulaa”, Järvi-Suomen uittoyhdistyksen uittopäällikkönäkin toimiva Korhonen kertoo.

Edellä mainittujen lisäksi uitto onnistuu vain sulan veden aikaan. Käytännössä nämä reunaehdot ovat rajanneet uiton käytön niin, että UPM voi hyödyntää uittoa ja uittoreittejä vain Pelloksessa ja Kaukaalla.

”Jonkin verran uittoa voidaan vielä lisätä. Realistinen enimmäismäärä liikkuu 700 000 kuutiossa. Aivan kuten triangelilla on oma roolinsa sinfoniaorkesterissa, niin myös uitolla on oma roolinsa kuljetuskokonaisuudessa”, Korhonen sanoo.

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää