UPM Metsän puulogistiikassa vähennetään päästöjä

UPM kehittää ilmastoratkaisuja ja toimia kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Metsillä, puupohjaisilla tuotteilla ja vähähiilisellä energialla on suuri rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemisessä ja UPM:n strategiassa.

Fossiilisten polttoaineiden käytön minimointi on tärkein keino hillitä ilmastonmuutosta. UPM:n kunnianhimoinen tavoite on vähentää tuotantolaitostensa hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä 65 prosentilla vuoden 2015 päästöihin verrattuna ja toimitusketjunsa päästöjä 30 prosentilla vuoden 2018 päästöihin verrattuna.

Puukuljetuksissa testaan uusiutuvaa dieseliä

UPM Metsän toimitusketjussa puukuljetukset ovat keskeisiä, joten niiden päästöjen vähentämiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Ylipäätään logistiikka on merkittävässä roolissa tehokkaassa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavassa raaka-aineen hankinnassa. UPM on panostanut viime vuosina paljon tehokkaisiin kuljetusratkaisuihin, esimerkiksi rautatiekuljetuksiin ja niiden vaunukapasiteettiin.

Myös maantiekuljetuksissa on mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen.

”Tällä hetkellä UPM Metsällä on käynnissä kokeilu, jossa pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä käyttämällä uusituvista raaka-aineista valmistettua dieseliä puutavara-autoissa. On laskettu, että uusiutuvan dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiilipohjaisen dieselin käyttöön verrattuna. Jäte- tai tähdepohjaisista raaka-aineista valmistetut uusiutuvat dieselit vähentävät keskimäärin enemmän päästöjä”, kertoo UPM Metsän resurssipäällikkö Marko Minkkinen.

UPM Metsän puukuljetuksia hoitavat itsenäiset kuljetusyritykset, joiden joukosta on löytynyt monia halukkaita HVO-polttoaineen kokeiluun. Kokeilu toteutetaan ensin alkuun viidessä ajoneuvossa heinä–joulukuussa.

”Uusiutuvan dieselin jakeluverkko ei ole vielä kovin kattava, mutta yritykset ovat lähteneet mielellään mukaan, kun UPM on tukemassa”, Minkkinen jatkaa.

Myös sataman puukentällä vähennetään päästöjä

UPM tuo jonkin verran tuontipuuta tehtailleen Baltiasta. Nämä kuljetukset hoidetaan meriteitse aikarahdatuilla, kestävän kehityksen mukaisilla LNG-aluksilla, joihin UPM on investoinut muutama vuosi sitten. Näiden vähemmän polttoainetta kuluttavien, ympäristöystävällisempien aluksien puukuormat puretaan pääsääntöisesti Hamina-Kotkan satamassa, Hallassa. Kuormien purkamisesta Hallan puukentälle jatkokuljetuksia varten vastaa UPM:n yhteistyökumppani RP Logistics Oy. He ovat pyrkineet vähentämään päästöjään hankkimalla sähkökäyttöisen satamanosturin aiemmin käytössä olleen dieselkäyttöisen nosturin tilalle.

”Uusi sähkökäyttöinen satamanosturi tekee materiaalinkäsittelystä ekologisempaa, koska se leikkaa huomattavasti hiilidioksidipäästöjä. Hallan sataman puumäärät toki vaihtelevat kuukausittain ja vuosittain, mutta esimerkiksi viime vuoden määrillä laskettuna päästöt vähenisivät karkeasti arvioiden noin 440 000 kg eli 440 tonnia”, kertoo UPM:n meriliikenteestä vastaava johtaja Lauri Rikala.

Toimijat ympäri maailmaa etsivät keinoja pienentää toimintansa ja arvoketjujensa ympäristöjalanjälkeä, ja UPM on sitoutunut vähentämää toimitusketjunsa kasvihuonepäästöjä 30 prosentilla vuoden 2030 loppuun mennessä.

Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Puut tehokkaasti tehtaalle
Blogi | 1 min

Puut tehokkaasti tehtaalle

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää