UPMMetsä

UPM Metsä ja metsätoimiala


UPM Metsä ja metsien käyttö

UPM Metsä hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja.

Huolehdimme koko arvoketjusta puuntaimista tehtaalle: taimien kasvattamisesta, metsänhoidosta, puun ostosta, puun korjuusta, logistiikasta ja käsittelystä tehtailla sekä biovoimalaitoksissa. Kaikkiaan 120 toimipisteessämme työskentelee 650 metsäammattilaista. Lisäksi työllistämme 300 yrittäjän verkoston kautta noin 2000 henkilöä.

Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. Oleellinen osa toimintaamme on huolehtia metsien kasvusta ja hiilensidonnasta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Lue lisää UPM Metsän arvolupauksesta


Suomen metsissä on potentiaalia


Me UPM:llä edistämme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsätaloutta. Metsät tuottavat merkittävää hyötyä koko yhteiskunnalle: verotuloja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Metsillä ja puupohjaisilla tuotteilla on myös tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä: kasvavat metsät toimivat hiilinieluina ja puupohjaisilla tuotteilla korvataan fossiilista raaka-aineista tehtyjä tuotteita.

Parhaiten hiiltä sitovat terveet ja hoidetut metsät. Suomen metsät kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niistä poistuu puuta, ja puuston kasvu kiihtyy hyvän metsänhoidon ansiosta. Hakkuumäärät eivät ylitä kestävää hakkuumäärää, ja siksi metsien käyttöä on vielä mahdollista lisätä.

Suomalaisissa metsissä on taimikonhoitotarpeita 800 000 hehtaarin alueella ja työn markkina-arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden metsien käytön varmistamiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi on metsänhoidosta huolehdittava.

Metsäpalveluyrityksille on tilaa markkinoilla


Suomalaiset metsäpalveluyritykset ovat keskimäärin varsin pieniä, eikä niillä ole juurikaan kasvuhalukkuutta. Yritykset ovat keskittyneet ensisijaisesti työpalveluun. Niiden oma aktiivinen metsänhoitopalveluiden myynti metsänomistajille on vähäistä, markkinointi vielä vähäisempää.