Toimihenkilöiden maastokoulutus Parikkalassa antoi käytännön eväitä asiakastyöhön, turvallisuuteen ja vastuullisen metsänhoidon käytäntöihin

UPM Metsällä on aloittanut tänä vuonna paljon uusia metsäammattilaisia ympäri Suomea. Heitä koulutetaan käytännön asioihin maastossa, turvallisuuteen sekä esimerkiksi metsänomistajien osallistamiseen ja muiden ympäröivien ihmisten huomioimiseen. Itäisellä alueella tehtiin lokakuussa kokeilu kaksipäiväisestä maastokoulutuksesta.

UPM Metsällä on aloittanut vuonna 2022 kymmeniä uusia toimihenkilöitä ympäri Suomea. Heidän koulutukseensa panostaminen on tärkeää, jotta eri puolilla maata toimivat metsäasiakasvastaavamme ja asiantuntijamme osaavat opastaa metsänomistajia mahdollisimman hyvin. Ympäristöasioihin painottuvia koulutuksia on pidetty tänä syksynä uusille toimihenkilöille useita.

Pilottikoulutus laajasta, kaksipäiväisestä toimihenkilöiden maastokoulutuksesta pidettiin Parikkalassa 25.–26. lokakuuta. Kouluttajina olivat UPM Metsän itäisen alueen metsätalouspäällikkö Panu Mielonen metsänhoidosta ja sen käytännöistä, operaatioasiantuntija Marika Blom laatu- ja turvallisuusasioista sekä ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen ympäristö- ja sertifiointiasioista.

Maastokoulutuksessa käytiin kahden päivän aikana paljon asiaa läpi käytännönläheisellä tavalla. Tarkoituksena oli viedä teoriatietämys käytäntöön ja antaa toimihenkilöille eväitä jokapäiväiseen työhön näyttämällä, miltä erilaiset asiat, esimerkiksi vesiensuojelu, näyttävät maastossa.

”Kun on asiakkaan kanssa metsässä, on paljon asioita, jotka täytyy huomioida: esimerkiksi keskeisimmät lait sekä sertifikaatteihin kuuluvat säästöpuut ja muut vaatimukset, joita pitää noudattaa, jos on sitoutunut sertifiointiin”, Juha-Matti kertoo.

Ympäristöasioiden lisäksi käsiteltiin myös sosiaalista kestävyyttä, esimerkiksi sitä, miten toimitaan turvallisesti alueella, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Ympäröivien ihmisten huomioimisessa on muitakin huomioitavia asioita, esimerkiksi teiden säilyttäminen hyväkuntoisina ja se, ettei aiheuteta vaaratilanteita.

Lue lisää Forest Action -ohjelmastamme ja tavoitteistamme.

Panu Mielonen kyselee koulutettavilta aikoinaan ojitetun metsikkökuvion jatkokasvatuksesta ja tarvittavista toimenpiteistä sekä mahdollisista käytön rajoituksista.

Käytännöllistä koulutusta

Lokakuun alussa Joensuussa metsäasiakasvastaavana aloittanut Perttu Kärki piti tärkeänä sitä, että koulutus pidettiin maastossa.

”Teoriassa voi oppia paljon, mutta asiat tulevat ymmärretyiksi ja jäävät mieleen huomattavasti paremmin, kun ne käydään läpi konkreettisesti. Työhöni metsäasiakasvastaavana kuuluu paljon esimerkiksi lakeihin ja sertifiointeihin liittyvää tietoa, jonka merkityksen näkee maastossa parhaiten”, Perttu kertoo.

Asiakkaille hän haluaa jatkossa jakaa tietoa erityisesti sertifioinneista ja vastuullisen metsänhoidon käytännöistä. 

”Sertifiointeihin kannattaa sitoutua, sillä meillä kaikilla on yhteinen vastuu luonnosta ja metsistä. Koulutus antoi lisää eväitä viedä tätä viestiä eteenpäin asiakkaille jokapäiväisessä työssä”, Perttu sanoo.

Hänen mielestään esimerkit siitä, millaisia ongelmatilanteita tai epäselvyyksiä työssä saattaa tulla ja miten niissä voidaan toimia, olivat koulutuksessa hyödyllisiä. Lisäksi hän sai koulutuksesta selvät ohjeet siihen, miten ja mistä erilaisiin asioihin saa tarvittaessa tukea – ja selväksi tuli myös se, että haastavissa tilanteissa ei tarvitse jäädä yksin.

Kaiken kaikkiaan koulutuspäivät olivat Pertun mielestä kattavat kaksi päivää perusasioiden ympärillä. Hänestä oli mukavaa myös tavata muita hiljattain aloittaneita kollegoita, joilta voi saada jatkossakin vertaistukea ja vinkkejä.

”Yhdessä asioiden opetteleminen tuntui mielekkäämmältä kuin se, että jokainen yrittäisi yksin oppia kaikki samat asiat. Kouluttajiin tutustuminen helpottaa myös varmasti yhteyden ottamista heihin myöhemminkin, kun tarvitsee apua jossain asiassa.”

Toimihenkilöt koulutuksessa Parikkalan maastokohteella. Perttu Kärki on kuvassa neljäs vasemmalta.