UPMMetsä

Tehokkuutta taimikonhoitoon konekitkennällä

Oikea-aikaisesti toteutettu varhaisperkaus on kustannustehokasta ja tulokset palkitsevia. Jo muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja lisää metsänhoitotöiden kustannuksia. Konekitkentä on uusi, tehokas taimikonhoitotapa.

Olemme kehittäneet manuaalisen taimikon perkauksen vaihtoehdoksi konekitkennän. Koneellinen varhaisperkaus kitkee vesakon juurineen, joka vähentää huomattavasti uudelleen vesomista. Toinen raivaussahatyökerta jää usein tarpeettomaksi ja seuraava työvaihe on vasta ensiharvennus.

Koneellista varhaisperkausta voidaan tehdä sulan maan aikana toukokuusta lokakuulle, joten työkausi on huomattavasti manuaalista varhaisperkausta pidempi.

Metsänhoidon koneellistaminen on nykyaikaa ja sen etuja ovat työn tasainen laatu ja metsän tuottavuuden nousu.

Sovi konekitkennästä yhdessä paikallisen metsäasiakasvastaavasi kanssa.

 

Tutustu konekitkentään videolla

 

Lue kokemuksia konekitkennästä Aino Koukun blogista