Tarina vastuullisesta metsänhoidosta

Kestävään metsätalouteen liittyvien osa-alueiden hahmotus omassa metsässä voi olla haastavaa. Monet asiat ovat jo nyt hyvin, sillä metsänomistajat tekevät vastuullisia toimia metsissään. Metsäasiakasvastaavan kanssa käytävän keskustelun lisäksi vastuullisuuteen voi perehtyä käytännön esimerkkien kautta. Tutustu Matti Metsäläisen tarinaan!

Ekologinen kestävyys: tavoitteena huomioida luonnon monimuotoisuus

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan metsänhoidossa sitä, että otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat luontokohteet. Talousmetsissä voi helposti vaalia metsän monimuotoisuutta luonnonhoidollisin toimenpitein.

Kaunis keväinen ilma oli vetänyt Matti Metsäläisen omaan metsäänsä. Oli aika tarkastella, mitä metsälle kuului pitkän talven jälkeen. Taimikonhoidolle ainakin näytti olevan tarvetta.

Viikontakaisissa metsästysporukan illanistujaisissa oli puhuttu riistatiheiköistä. Kallion kupeeseen saisi helposti sellaisen tehtyä. Siinä kun kasvoi jo valmiiksi muutamia kuusia ja erilaisia lehtipuita.

Matti siirtyi omasta metsästään isänsä metsän puolelle. Metsään oli tehty pieni uudistushakkuu viime syksynä, ja toimenpiteen osana aukolle oli jätetty laho- ja säästöpuita. Mutta mitä Matti näkikään! Isäukko oli käynyt kaatamassa nuo puut edellisellä metsäreissullaan. Matti huokaisi ja soitti isälleen. ”Niille ei ollut kelvannut ne muutamat lahopuut sieltä, niin minä siivosin ne pois. Kyllähän metsä täytyy siistinä pitää!”, isäukko tuumasi. Matti oli asiasta eri mieltä. Lahopuut ja aikanaan lahoavat säästöpuut edistävät luonnon monimuotoisuutta ja ovat ehkä kaikista helpoin ja edullisin tapa edistää luonnonhoitoa. Lahopuu ei ole myöskään taloudellisesti arvokasta raaka-ainetta.

Lahopuut ja aikanaan lahoavat säästöpuut edistävät luonnon monimuotoisuutta ja ovat ehkä kaikista helpoin ja edullisin tapa edistää luonnonhoitoa.

 

Taloudellinen kestävyys: tavoitteena säilyttää metsän elinvoimaisuus

Taloudellisella kestävyydellä pyritään siihen, että metsien taloudellinen tuottavuus ja elinvoimaisuus säilyvät pitkällä aikavälillä. Tähän päästään tekemällä tarvittavat metsänhoidolliset toimenpiteet ajallaan ja hyvin.

Matin metsään oli tilattu taimikonhoito. Matti näkee taimikonhoidon taloudellisena sijoituksena, sillä hyvin hoidettuna metsän kiertoaika lyhenee ja se tuottaa jopa 30 prosenttia enemmän tukkipuuta.

Matille opetettiin jo pienenä taloudellisen turvan tärkeys. Sanonta ”raha ei kasva puussa” ei ole Metsäläisten suvussa täysin pitänyt paikkaansa, koska lisävaroja on haettu metsästä. Myös Matin talonrakennusprojekti oli aikanaan sellainen. Metsä oli uudistuskypsä samoihin aikoihin, mikä edesauttoi taloprojektiin ryhtymistä. Rahaa laitettiin myös sivuun taimien ostoa ja istutusta varten, jotta metsä voitiin uudistaa hakkuiden jälkeen. Nyt nuo samaiset taimet saavat nauttia parin viikon päästä tulevasta taimikonhoidosta.

Taimikonhoito on taloudellinen sijoitus, sillä hyvin hoidettuna metsän kiertoaika lyhenee ja se tuottaa jopa 30 prosenttia enemmän tukkipuuta.

 

Sosiaalinen kestävyys: tavoitteena nähdä metsä yhteisenä paikkana

Metsätaloudessa on kyse omistajan tavasta hoitaa metsiään, mutta yksittäinen ihminen on samalla osa ryhmää. Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että metsien käyttöä tarkastellaan myös toisten ihmisten näkökulmasta.

Matin naapurin avohakkuun päivämäärä lähestyi. Mattia jännitti: muistaisikohan naapuri hänen pyyntönsä.

Matti oli törmännyt naapuriinsa eräänä päivänä, ja naapuri oli samalla maininnut tulevista hakkuista. Naapurin metsätila sijaitsee aivan Matin omakotitalotontin vieressä. Matti oli pyytänyt, että hänen tonttinsa puoleiselle itälaidalle jätettäisiin muutamia puita tuomaan tuuli- ja näkösuojaa. Naapuri oli suostunut tähän ja sanoi välittävänsä pyynnön hakkuut suorittavalle toimijalle.

Matti oli ystävällisesti muistuttanut naapuria myös metsän vierustalla kulkevasta epävirallisesta retkeilypolusta. Monet lähialueen ihmiset käyvät marjastamassa ja sienestämässä syksyisin polun vierustoilla.

Lue lisää kestävästä metsänhoidosta

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia
Artikkeli | 8 min

UPM:n metsät ovat keskimääräistä monimuotoisempia

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää