Tammien taimista tulevaisuuden säästöpuuryhmiä

Lopella istutettiin tammia tulevaisuuden säästöpuuryhmiksi talousmetsien monimuotoisuuden lisäämiseksi. Istutetut taimet on viljelty UPM Joroisten taimitarhalla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeinen osa kestävää metsien hoitoa. UPM on sitoutunut metsien monimuotoisuuden jatkuvaan parantamiseen omissa metsissään Suomessa. Keskeisiä toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi talousmetsissä ovat muun muassa säästöpuuryhmät.

”Jalopuut tarjoavat elinympäristöjä monille uhanalaisille lajeille. Tammien istuttaminen sopiviin kasvupaikkoihin on siten tehokas tapa lisätä metsien monimuotoisuutta.”, kertoo UPM:n ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen.

”Tarkoituksena ei ole tuottaa tekniseltä laadultaan mahdollisimman hyviä tammia, vaan keskittyä nimenomaan monimuotoisuuden lisäämiseen”.

Jalopuita esiintyy luontaisesti erityisesti Etelä-Suomen metsissä, mutta viljavien maiden raivaaminen pelloiksi ja niityiksi ovat vähentäneet jalopuulehtojen pinta-alaa. ”Tavoitteenamme on saada jalot lehtipuut metsien uudistamisketjuun mukaan”, Valonen sanoo.

Lopen kohde valikoitui testikoealaksi tammien istutukselle sen rehevyyden ja FSC®-sertifikaatin (FSC-C105876) mukaisen haapateema-erityishakkuukohteen takia.

”UPM:n metsissä voimme kehittää toimintaamme ja etsiä uusia tapoja pitää huolta metsien monimuotoisuudesta”, metsätilavastaava Kari Airaksinen kertoo.

Uudistushakkuussa kohteella säästettiin runsaasti järeitä haapoja. Nyt rehevää kohdetta ollaan uudistamassa rauduskoivulle sekä perustamassa tulevaisuuden tammimetsää. Lisäksi kosteisiin painanteisiin istutetaan tervaleppää.

 
 

Istutettavat tammet ovat suomalaista alkuperää, ja ne on kasvatettu Joroisten taimitarhalla.

”Tammien kasvatusrytmin opettelu on monen vuoden kokeilu”, kertoo UPM Joroisten taimitarhan päällikkö Anne Immonen.

Myös tammien istutukseen liittyy epävarmuuksia: esimerkiksi sopiva istutussyvyys selviää vain kokeilemalla ja käytössä olevalle tammen paakulle täydellisesti soveltuvaa istutusputkea ei vielä ole.

Tammet istutetaan ryhmiin, jotka jätetään tulevissa metsänkäsittelyissä koskemattomiksi säästöpuuryhmiksi.

”Kun istutetut koivut saavuttavat uudistuskypsyyden, ovat tammet vasta nuorukaisia. Näin tammet turvaavat metsien monimuotoisuutta yli puusukupolvien”, sanoo Valonen.

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää
Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta
Blogi | 3 min

Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta

Lue lisää
UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää
Blogi | 2 min

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

Lue lisää