Taimikonhoito palkitsee myös tekijänsä

Taimikonhoito on yksi tärkeimpiä työvaiheita, kun taimista kasvatetaan tulevaa tukkimetsää. Hyvin hoidettu taimikko palkitsee metsänomistajan lisäksi tekijänsä.

UPM Metsä -franchisingyrittäjä Sauli Norolahti vastaa yrityksensä Sata Havu Oy:n kautta sovittujen metsänhoitotöiden toteuttamisesta koko UPM Metsän Rauman metsäasiakasyksikön alueella aina Kustavista Kristiinankaupunkiin ja Sastamalaan. Metsänkasvatuksen alkupäähän erikoistunut yrittäjä järjestää niin maanmuokkaukset, istutukset kuin kaikki raivaussahatyötkin. UPM Metsän taimikonhoitopalveluista voi tilata sekä varhaisperkauksen että myöhemmin tehtävän taimikonperkauksen.

– Metsänomistaja tilaa työn UPM Metsä -verkkopalvelun tai oman metsäasiakasvastaavansa kautta. Sen jälkeen me olemme yhteydessä asiakkaaseen töiden aloituksesta, Norolahti kertoo.

Oikea-aikainen varhaisperkaus ja taimikonperkaus minimoivat kustannuksia

Varhaisperkaus tehdään 4—6 vuoden kuluttua metsänuudistamisesta. Varhaisperkauksessa havupuiden taimien kasvua häiritsevät lehtipuut poistetaan. Näin istutetut tai kylvetyt havupuun taimet saavat enemmän valoa, ravinteita ja tilaa kasvaa.

Havupuiden kasvua häiritsemättömät lehtipuut sen sijaan jätetään kasvamaan ja lisäämään metsän monimuotoisuutta. Lehtipuuta jätetään taimikonhoidossa aina vähintään 10 prosenttia, sillä sekapuustoisuus on hyväksi metsän terveydelle ja kasvulle. Lisäksi jätetään riistatiheikköjä. UPM:n tavoitteena on kaksinkertaistaa lehtipuuston määrä omistamissaan metsissä Suomessa.

sata-havu-sauli-norolahti-uudistamiskohteella.jpg

UPM Metsän franchisingyrittäjä Sauli Norolahti metsän uudistuskohteella. Kun panostetaan taimikon perustamiseen, maanmuokkaukseen, taimiin ja istutuksiin, on tärkeää myös muistaa hoitaa taimikkoa.

 

Taimikonperkauksen vuoro on noin 10 vuoden päästä istutuksesta. Norolahden mukaan taimikko harvennetaan kasvatustiheyteen. Jäljelle jäävät parhaimmat taimet pääsevät järeytymään, kun pääpuiden latvukset saavat kasvutilaa.

– Molemmat ovat tärkeitä vaiheita. Taimikonhoidon viivästyminen heikentää puuston laatua ja myöhempää tuottoa, Norolahti toteaa.

Tuotto-odotusten lisäksi taimikonhoidon oikea-aikaisuuteen kannustavat myös kustannukset. Jos taimikko ehtii risukoitua ja puskiintua, metsurin työ lisääntyy. Pahimmillaan työkustannukset kaksinkertaistuvat viiveen vuoksi.

Myös taimikon perustamiskustannuksia – maanmuokkausta, taimia ja istutustyötä – ei kannata hukata laiminlyömällä taimikonhoitoa.

Puusto järeytyy taimikonhoidon jälkeen

Yrittäjä hoitaa urakat yhdessä ammattimetsureiden kanssa. Iso osa metsänomistajista jättää valvonnan ammattilaisille, mutta osa käy vähintäänkin uteliaisuudesta työmaalla. Myös metsuri Heikki Toivanen on tottunut metsänomistajan piipahdukseen metsäkuviolla.

– Vierailut ovat mielekkäitä, kunhan turvallisuudesta huolehditaan. Omistaja näkee, kuinka taimikko pääsee uuteen nousuun ja tekijänä voi olla ylpeä työn jäljestä, Toivanen sanoo.

metsuri-tekee-taimikonhoitoa.jpg

Metsuri Heikki Toivanen tekee taimikonhoitoa 10-vuotiseen taimikkoon. Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito on kustannuksiltaan edullisin ja tuoton kannalta paras.

Tällä erää maastossa on menossa 10-vuotisen taimikon taimikonhoito. Kuviolta on poistettu kasvatettavaa havupuuta haittaava lehtipuusto, ja taimet pääsevät kurottamaan kohti uusia korkeuksia. Työ palkitsee niin yrittäjän, tekijän kuin metsänomistajankin.

– On hienoa olla mukana metsän alkutaipaleella ja nähdä työn tulokset. Tässäkin kohteessa olemme tehneet maanmuokkauksen, istutuksen, varhaisperkauksen ja nyt on menossa taimikonperkaus. Ensiharvennusvaiheessa tämäkin taimikko on jo järeytynyt komeasti, Norolahti sanoo.

metsuri-ja-vapa-kasvutiheys.jpg

Metsuri mittaa nelimetrisen vavan avulla oikean kasvatustiheyden ja varmistaa siten, että taimikko jää kasvamaan tuottavimpaan tiheyteen.

 

Katso video tuottavasta taimikonhoidosta (2:26 min)

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää