Sopiva kiertoaika riippuu tavoitteista

Metsä on puun myynnin puolesta uudistuskypsä, mutta se kasvaa vielä hyvin. Kannattaako uudistushakkuun kanssa odottaa?

Milloin metsää pitää uudistaa? Kaikki riippuu siitä, miten metsä kasvaa ja mitä metsänomistaja metsältään haluaa. Taloudellisen tuoton lisäksi vaakakupissa
voivat painaa ilmasto, luonnon monimuotoisuus, metsän elinvoimaisuus tai maiseman peitteisyys.

”Vaikka kiertoaikaa ei välttämättä ole järkevää jatkaa taloudellisesta näkökulmasta, esimerkiksi ympäristön kannalta se voi olla perusteltua”, sanoo Tapion metsänhoidon suositusten laadintaa koordinoiva Kalle Vanhatalo.

Suomessa puusto voi saavuttaa uudiskypsyyden jo 60-vuotiaana, mutta se ei ole välttämättä taloudellisesti järkevin aika uudistushakkuulle. Kiertoajan alussa metsässä on hitaan kasvun vaihe, minkä jälkeen kasvu kiihtyy. Puuston vanhetessa hetkellinen kasvu laskee alle koko kiertoajan keskimääräisen kasvun.

 

 

Sopivan kiertoajan valintaan vaikuttavat metsätyyppi sekä metsän sijainti ja terveydentila. ”Kiertoaikaa jatkamalla saadaan tuotettua määrällisesti enemmän puuta, mutta samalla metsään sitoutuneen pääoman suhteellinen tuotto laskee ja riskit kasvavat. Metsänomistajan pitää miettiä, onko järkevämpää siirtää raha metsästä muualle tuottamaan paremmin.”

 
 

Artikkeli on julkaistu Metsän henki 3/2021 -lehdessä. Pääset lukemaan koko lehden täällä.

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää