Laadukkaasta tukista tulee korkealaatuista sahatavaraa Kaukaan sahalla

UPM:n Kaukaan saha valmistaa laadukkaista mäntytukeista erilaisia lautoja ja lankkuja vaativien asiakkaiden käyttöön.

Kaukaan saha elää mäntysahatavarasta, jota toimitetaan muun muassa Japaniin, Kiinaan, Pohjois-Afrikkaan kotimaisten ja eurooppalaisten asiakkaiden lisäksi. Puurakentaminen ja sahatavaran teollinen jatkojalostus ovat Kaukaan sahatavaran tärkeimpiä käyttökohteita.

"Mittojen lisäksi tuotteiden ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet ovat tärkeitä", Kaukaan sahan tehtaanjohtaja Lauri Kunnas kertoo. "Laudalla ja laudalla on eroa, ja laatu ratkaisee tuotteen hinnan."
"Sahatavaran laatuun vaikuttaa merkittävästi tukin laatu. Sahatavaran laatuluokat on standardoitu ja lisäksi asiakkaillamme on erikoisvaatimuksia, koska koko toimitusketjussa tavoitteena on hukan ja siitä syntyvien kustannusten minimointi", Kunnas jatkaa. "Tukin laatuun metsänomistaja pystyy vaikuttamaan hoitamalla metsäänsä hyvin."

"Tukin järeys, muoto ja oksien määrä sekä niiden tyyppi: kuollut musta oksa vai elävä oksa, kertovat meille heti, mitä pystymme tukista sahaamaan, ja mikä on sen markkinahinta. Ajammekin tukit röntgenin läpi ennen sahausta. Röntgen paljastaa oksien määrän, koon ja laadun, mistä näemme, mitä tuotteita ja mihin käyttötarkoitukseen kyseisestä rungosta on mahdollista sahata. Tavoitteemme on tuottaa tehokkaasti korkealaatuisia tuotteita, ja kannattavuuteemme vaikuttaa ratkaisevasti, millaista puuta saamme sahattavaksi."

Kilpailu sahatavaramarkkinoilla on kovaa

Markkinalla kuin markkinalla suomalaisten toimijoiden tuotteiden lisäksi on kaupan sahatavaraa niin Ruotsista ja Venäjältä kuin myös muista pohjoisen havumetsävyöhykkeen maista. Eri havupuulajien viljely myös eteläisellä pallonpuoliskolla ja sahatavaran valmistus niistä ovat myös lisääntyneet. Tässä seurassa pärjäävät vain ne, jotka pystyvät huolehtimaan kilpailukyvystä koko ketjussa kannolta lopputuotteeksi.

japanilainen-sahatavara-asiakas-hakkuutyomaalla.jpg

Japanilainen sahatavara-asiakas tutustumassa ostamansa sahatavaran laadun alkulähteeseen

Tarvitaan toimiva puumarkkina ja tasainen puuvirta

”Etelä-Karjalassa meillä on hyvät edellytykset tuottaa laadukasta mäntytukkia lisääntyvässä määrin”, metsäasiakaspäällikkö Jouni Kohonen toteaa. ”Hyvän metsänhoidon ansiosta metsissämme kasvaa tällä hetkellä korjuukelpoista järeää mäntytukkia selvästi aikaisempaa enemmän.”

”Kaukaan saha pyörii kolmessa vuorossa sunnuntai-illasta klo 22.00:sta perjantai-iltaan klo 22:een, ja tarvitsee raaka-ainetta puurekkalasteiksi laskettuna noin 90 rekallista joka päivä”, Kohonen kertoo.

”Tasainen puuvirta sahalle tarkoittaa, että teemme puukauppaa joka päivä”, Kohonen sanoo. ”Metsänuudistamisesta ja myös metsänhoitotöistä sopiminen samalla kertaa puukauppoja tehtäessä on metsänomistajan etu. Silloin hän saa metsäänsä heti hakkuun jälkeen uuden laadukkaan puusukupolven, jota oikea-aikaisesti hoitamalla ja harventamalla syntyy hyvälaatuista järeää tukkia.”

”Ostamme jatkuvasti kaikkia puutavaralajeja, sillä Kaukaan sahan lisäksi meillä on Itä-Suomen alueella kolme vaneritehdasta: Savonlinna ja Joensuu, joka käyttävät koivutukkeja ja Pellos, joka käyttää kuusitukkeja sekä Kaukaalla Lappeenrannassa kuusikuitupuuta jalostava paperitehdas ja havu- ja koivukuidusta sellua tuottava Kaukaan sellutehdas. Lisäksi toimitamme myös energiapuuta alueen voimalaitoksille. Kaikki nämä laitokset tarvitsevat puuta tasaisesti joka päivä”, aluejohtaja Esa Korhonen toteaa alueen tehtaista ja niiden puuraaka-ainetarpeista.

 

Lue myös, mikä on ajankohtaista puumarkkinoilla juuri nyt

Ajankohtaista puumarkkinoilla
Puumarkkinakatsaus

Ajankohtaista puumarkkinoilla

Tutustu puumarkkinakatsaukseen
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää