Taimikonhoito luo perustan tukkimetsälle

Taimikonhoidolla turvataan taimikon häiriötön alkukehitys ja harvennetaan ylitiheät kohteet tuottaviksi. Taimikonhoito on metsänomistajalle tuottavaa hyötyliikuntaa mutta isompien urakoiden edessä kannattaa harkita ammattilaista apuun.

Miksi taimikkoa kannattaa hoitaa?

Taimet kilpailevat kasvutilasta, valosta ja ravinteista heinän ja vesakon kanssa erityisesti rehevillä kasvupaikoilla. Vesoista tai siemenestä syntyneet lehtipuut kasvavat alussa havupuun taimia nopeammin. Vesakon alla taimien kehitys hidastuu, kasvaimiin tulee vaurioita ja sieni- sekä hirvituhot lisääntyvät. Taimikonhoidolla turvataan taimikon häiriötön alkukehitys ja harvennetaan ylitiheät kohteet tuottaviksi. Sopiva kasvatustiheys nopeuttaa puiden paksuuskasvua, mikä lyhentää kiertoaikaa ja aikaistaa hakkuutuloja. Taimikkona hyvin hoidettu metsä tuottaa tukkipuuta 20–50 prosenttia enemmän kuin hoitamatta jäänyt kohde. Hoitamattomasta ensiharvennuskohteesta ei juuri kerry hakkuutuloja.

Mitä taimikonhoitomenetelmiä on tarjolla?

Valtaosalle taimikoista tehdään kaksi taimikonhoitoa. Varhaishoidolla varmistetaan pienen taimikon alkukehitys poistamalla taimien kasvua haittaava lehtipuusto. Se tehdään joko raivaussahalla tai koneellisesti kitkemällä. Kitkentä vähentää lehtipuiden vesomista. Koneelliseen kitkentään voi myös yhdistää boorilannoituksen. Rehevillä kasvupaikoilla esiintyy usein boorinpuutosta, joka hidastaa kasvua ja voi aiheuttaa puiden pensastumista ja muita vikoja. Ankaran boorinpuutoksen seurauksena tukkipuusato saattaa jäädä kokonaan saamatta.

Varttuneen taimikon perkauksessa metsä harvennetaan oikeaan tiheyteen ja valitaan laadukkaimmat puut kasvamaan. Varttuneet 4–5 metrin pituiset taimikot perataan tavallisesti raivaussahatyönä. Koneellisiakin menetelmiä on käytössä, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet.

Mitä pitää huomioida, jos taimikonhoidon tekee itse?

Omatoiminen taimikonhoito tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden parantaa metsänsä tuottoa. Oman työmäärän mitoituksessa kannattaa kuitenkin olla realisti eikä liian isoa urakkaa kannata ottaa taakakseen. Kaikkein tärkeintä on tehdä taimikonhoito ajoissa, sillä työn viivästyminen lisää työmäärää. Usean vuoden viivästys aiheuttaa kasvutappioita sekä ison loven hakkuutuloihin. Kumppanuusasiakkaan kannattaa kysyä UPM Metsän yhteyshenkilöltä puustotietojen päivittämisestä sekä mahdollisesta Kemera-tuesta.

 

 

Katso video tuottoisasta taimikonhoidosta (2:26 min)

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?
Artikkeli | 5 min

Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää