Miksi hakkuita ei voi tehdä ennakkoon?

Puukauppa kannattaa tehdä metsäsi hyvinvoinnin kannalta oikea-aikaisesti. Puutavaraa ei voida kuitenkaan varastoida pitkiä aikoja.

Puiden varastointiin vaikuttaa metsätuholaki, joka on säädetty rajoittamaan puutavaravarastoissa ja myrskytuhoissa kaatuneen puun hyönteis- ja sienituhovaaraa. Laki määrittelee aikarajat havupuutavaran kesäaikaiselle varastoinnille metsässä ja sen läheisyydessä, jotta tuhohyönteisten määrä ei lisääntyisi. Metsätuholain ohella on olemassa joitain keinoja tuoreiden puupinojen suojaamiseksi.

Tuholaiset viihtyvät tuulenkaadoissa ja havupuutavarassa

Suomalaismetsien pahimmat tuholaiset ovat kirjanpainaja kuusikoissa ja pystynävertäjä männiköissä. Ne tarrautuvat mielellään myrskyjen kaatamiin puihin sekä pinoissa oleviin tuoreisiin runkoihin. Lisääntyessään ne saattavat ruokailla koko metsän suihinsa.

Kirjanpainaja 

Kirjanpainaja on pieni ja ärhäkkä kuusen tuholainen, joka nauttii lämmöstä. Se aiheuttaa tuhoja etenkin lämpiminä kesinä, joita ovat edeltäneet myrskyt. Sen tunnistaa kuusikon tyvikaarnasta löytyvistä pienistä pyöreistä rei’istä ja ruskeasta purusta.

Pystynävertäjä

Pystynävertäjä taas on merkittävä mäntytuholainen, joka iskeytyy männyn ytimeen. Se kaivaa rungon pituussuuntaisia käytäviä, jotka myöhemmin pihkoittuvat. Tuholaisen tunnistaa männyn ylimmän latvuksen muuttumisesta piikkimäiseksi.

Varastoja voidaan suojata

Kirjanpainajan ja pystynävertäjän lisääntymistä pyritään ehkäisemään metsätuholain ohella lehtipuun lisäämisellä ja sekametsillä. Lisäksi on olemassa erilaisia toimenpiteitä, jotka voivat auttaa tuholaisten torjunnassa.

1. Peitä lehtipuulla

Tuholaiset eivät iske lehtipuihin, kuten koivuun, joten niitä voidaan käyttää havupuupinojen peittämisessä. Toinen vaihtoehto peittämiseen on paperi. Peittäminen tulee tehdä ennen tuholaisten parveilua.

2. Poista pintaosa

Suosittuihin suojausvaihtoehtoihin kuuluu mäntypuupinon pintaosan poistaminen. Keinoa on järkevä hyödyntää esimerkiksi isojen mäntypuupinojen kohdalla. Ennen pystynävertäjien parveilua kasatun mäntypuutavarapinon pintaosa 50 senttimetrin paksuudelta tulee kuljettaa pois metsästä sellaisenaan tai haketettuna, aikaisintaan pystynävertäjien puutavaraan iskeytymisen jälkeen ja ennen mäntypuutavaran poiskuljettamisen määräaikoja. Toimenpidettä ei voi hyödyntää kuusen kohdalla, vaan kuusipuupinot tulee kuljettaa pois metsästä kesä-elokuussa 30 päivän sisällä hakkuusta.

3. Kastele

Puutavaraa voidaan kastella, mutta sitä tulee tehdä vähintään kahdeksan viikon ajan ja käyttäen vähintään 50 millimetriä vettä vuorokaudessa. Kastelu täytyy aloittaa viimeistään neljä viikkoa ennen poiskuljettamisen määräaikoja.

Kuusitavaran poiskuljettamisvelvollisuus aikaistui

Metsätuholaissa Suomi jaetaan a, b- ja c-alueeseen. A-alue on eteläistä, b-alue keskistä ja c-alue pohjoista Suomea. Vuodenvaihteessa (1.1.2022) voimaan tulleen metsätuholain muutoksen myötä a-alue laajeni, mikä aikaisti kuusitavaran poiskuljettamisvelvoitetta monessa kunnassa. Metsätuholain aikarajat sekä alueet näet oheisessa kartassa. 

Kevät on metsänhoidon ja puukaupan aikaa
Blogi | 3 min

Kevät on metsänhoidon ja puukaupan aikaa

Lue lisää
Metsätalouden hirvituhoihin on ratkaisu
Blogi | 4 min

Metsätalouden hirvituhoihin on ratkaisu

Lue lisää
Näin ehkäiset metsäpalotuhoja – 3 kohdan tarkistuslista
Artikkeli | 2 min

Näin ehkäiset metsäpalotuhoja – 3 kohdan tarkistuslista

Lue lisää