UPMMetsä

Mikä on UPM Metsä -franchisingketju?

UPM käynnisti vuonna 2018 uuden franchisingketjun metsänhoitotöiden myyntiin ja toteutukseen. Ketjun tavoitteena on helpottaa metsänhoitotöiden saatavuutta ja lisätä hoidettujen metsien määrää. Tehokkaalla metsänhoidolla voidaan kasvattaa merkittävästi metsien hiilivarastoa.

Esimerkiksi perintömetsät ovat monesti useiden henkilöiden omistuksessa, ja metsien omatoiminen hoitaminen voi olla haastavaa. Kysyntää metsänhoitopalveluille olisi, mutta vastaavasti niiden tarjonta ei ole lisääntynyt riittävästi.

 - Haluamme varmistaa, että osaavia ja sitoutuneita tekijöitä metsänhoitotöihin löytyy tulevaisuudessakin. Siksi on tärkeää kehittää metsänhoitoalan liiketoimintaa. Meidän tehtävämme on myös lisätä metsänomistajien neuvontaa ja aktivoitua metsäpalvelujen myynnissä, kertoo UPM Metsän franchisingasiantuntija Elina Pitko.

Franchisingketjussaan UPM tarjoaa yrittäjälle tukea ja työkaluja yritystoimintaa varten, mutta yrittäjä toimii täysin itsenäisesti.

 - Kyseessä on yhteistyömalli, jossa yrittäjä toimii edustajanamme, vaikka toimiikin itsenäisesti. Hän toteuttaa ja myy UPM Metsän metsäpalveluja omalla toimialueellaan tiiviissä yhteistyössä metsäasiakasvastaaviemme kanssa.

 

Lue franchisingyrittäjien esittelyjä

 

Lue, miksi metsää kannattaa hoitaa