Metsänhoitotyöt kannattaa tilata hyvissä ajoin

Metsänhoitotöitä ei juuri tehdä talvella. Töiden suunnittelu alkaa kuitenkin jo kuukausia ennen metsänhoitotyökauden alkua.

Operaatioesimies, metsänhoitotöiden organisoija, paneutuu seuraavan vuoden töiden suunnitteluun viimeistään edeltävän vuoden marras-joulukuussa. Suunnittelu vaatii aikaa, ja mitä paremmin sen tekee, sitä sujuvammin työt sesongin aikana hoituvat.

Metsäasiakasvastaavamme tekevät ympäri vuoden metsänhoitotyösopimuksia metsänomistaja-asiakkaidensa kanssa ja metsäasiantuntijamme pitävät yllä yhtiön metsien metsäsuunnitelmia. Marraskuussa operaatioesimies ottaa esille seuraavalle kaudelle suunnitellut työt ja alkaa hahmotella, mitä töitä ja missä päin on tarve tehdä.

Töiden määrän selvittyä on niille löydettävä tekijät, joko oman alueen UPM Silvesta -metsuri tai yrittäjä. Tarvitaan maanmuokkaajia, istuttajia, istutuskoneita, raivaussahatöiden tekijöitä, konekitkentäkoneita jne. Tässä vaiheessa vuosien mittaan kertynyt tieto eri työlajien ja eri kohteiden vaatimasta työmäärästä on erinomainen apu.

 ”Kaikki sovitut työt pitää saada tehtyä ajallaan ja laadukkaasti”, Itä-Suomen alueen operaatioesimies Tomi Närhi painottaa. ”Porukkaa pitää olla riittävästi niin kevätistutuksiin, taimikonhoitotöihin, syysistutuksiin kuin nuoren metsän raivauksiin ja muihin tilattuihin raivaussahatöihin. Eikä homma etene, jos maanmuokkausta ei ole tehty, kun istutusporukka ja taimilasti saapuvat istutuskohteelle. Koneen rikkoutuminen, joka sekin on mahdollista, ei kelpaa silloin selitykseksi.”

”Maanmuokkaukset pyrimmekin tekemään jo ennen seuraavaa istutuskautta eli suunnittelun tähtäin on tulevaa kautta pidempi”, Tomi jatkaa. ”Tämän hetken tilanne ja tulevat tarpeet on tiedettävä koko ajan.”

Hyvissä ajoin ennen metsänhoitotyökauden alkamista operaatioesimies käy suunnitelman läpi myös metsäasiantuntijoiden kanssa ja varmistaa, että työmääräarviot ja suunniteltu aikataulu on sovitun mukainen.

Työn laatu korostuu keskustelussa metsureiden ja yrittäjien kanssa

Operaatioesimies on alueensa metsureiden esimies ja käy talven aikana heidän kanssaan keskustelut edellisen vuoden onnistumisista ja tulevan kauden tavoitteista. Vuoden alussa käydään myös neuvottelut yrittäjien kanssa kauden työmääräarvioista ja taksoista sekä tehdään sopimukset.

”Näissä keskusteluissa painotamme työn laatua”, Tomi kertoo. ”Käymme läpi edelliseltä kaudelta saadut palautteet ja keskustelemme työn laadun kehittämistavoista.”

”Suurin osa yrittäjistämme on tehnyt meille töitä jo pitkään ja vaihtuvuus on vähäistä, joten vaatimuksemme ovat tuttuja yrittäjillemme. Luonnollisesti joku jää aina syystä tai toisesta pois joukosta ja työmäärien lisääntyessä tarvitsemme myös uusia tekijöitä.”

Koulutusta ennen töiden aloitusta

maastokoulutus-henkilostolle-ja-yrittajille.jpg
 

Ennen kevätsesongin alkua haluamme myös varmistaa, että kaikki meille metsänhoitotöitä tekevät tuntevat työohjeemme sekä laatu- ja ympäristöohjeistuksemme ja -vaatimuksemme. Vaikka tekijäporukka onkin suurin piirtein sama vuodesta toiseen, ohjeistus kehittyy ja henkilövaihdoksia tapahtuu. Oleellinen osa operaatioesimiehen kevään tehtäviä onkin koulutustilaisuuksien järjestäminen.

Koulutukset ovat vähintään päivän mittaisia ja sisältävät keskusteluja sekä luokkahuoneessa että maastossa yhdessä eri asiantuntijoidemme kanssa. Lisäksi kaikki meille töitä tekevät velvoitetaan käymään läpi ohjeistuksemme Aarnikotka-oppimisympäristössä ja suorittamaan netissä siihen kuuluva testi.

”Seuraamme säännöllisesti, että testi on suoritettu hyväksyttävästi”, Tomi painottaa.

Monipuolista laadunseurantaa

”Metsurimme ja yrittäjämme tekevät omavalvontaa eli raportoivat tekemästään työstä”, Tomi toteaa töiden toteutuksen seurannasta. ”Minä näen tekijöiden raportit järjestelmästämme. Tavoitteemme on myös, että tekijä soittaa metsänomistajalle sovittujen töiden aloittamisesta.”

"Pyrin kesän mittaan käymään myös itse työkohteilla”, Tomi kertoo. ”Aikaa siihen ei kuitenkaan ole riittävästi. Palveluksessamme onkin useita kesäharjoittelijoita, joiden päätehtävä on metsänhoitotöiden laadun seuranta.”

”Oivallista laadun seurantaa on tietysti myös asiakkailtamme saatu palaute”, Tomi painottaa. ”Palaute niin epäonnistumisista ja onnistumisista on meille arvokasta. Sen pohjalta pystymme kiinnittämään huomiota parannusta vaativiin asioihin ja myös siirtämään parhaita käytäntöjä tekijältä toiselle.” 

 Operaatioesimiehemme

  • Erkki Kasurinen, Etelä-Suomi, p. 0400 476 938
  • Jukka Leppänen, Satakunta ja Etelä-Pohjanmaa, p. 040 751 2585
  • Tomi Närhi, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo, p. 040 538 8591
  • Antero Pasanen, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Viitasaaren ja Kalajoen ympäristö, p. 040 167 8024
  • Janne Sievänen, Keski-Suomi, p. 044 203 1225

Heidän ohjauksessaan toimii noin 60  metsuria ja  55 yrittäjää manuaalisissa ja 15 koneellisissa metsänhoitotöissä sekä lisäksi kymmeniä maanmuokkausta ja konekylvöjä tekeviä yrittäjiä. Metsänhoitotyösesongin aikana töissä on useita satoja henkilöitä. He hoitavat noin 20.000  hehtaaria suomalaismetsiä vuodessa, muokkaavat 10 000 hehtaarin verran istutusalueita, istuttavat noin 12 miljoonaa tainta ja kylvävät puunsiemeniä 2 000 hehtaarin alalle.

 

Tutustu tarjoamiimme metsäpalveluihin

Monipuolisesti mukanasi kasvun kaikissa vaiheissa.
Metsäpalvelut

Monipuolisesti mukanasi kasvun kaikissa vaiheissa.

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää