UPMMetsä

Perehdy metsänhoidon perusteisiin

Metsänhoito on taloudellisesti kannattavaa, kun hoidat metsääsi oikea-aikaisesti ja nykyaikaisin menetelmin. Metsänhoito lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja monipuolistaa metsien käyttömahdollisuuksia.

Metsänhoito on metsien kestävää ja kannattavaa kasvattamista ja uudistamista. Metsän kierron eri vaiheiden suunnittelu ja toteutus kannattaa tehdä oikein.

Uuden metsäsukupolven saat kasvuun joko istuttamalla puiden taimia tai kylvämällä siemeniä. Voit istuttaa taimet ja kylvää siemenet joko itse tai teettää työn metsurilla tai vaihtoehtoisesti koneella. Maapohjaltaan karuimpia alueita voit uudistaa myös luontaisesti, jolloin uudistettavalle alueelle jää pystyyn siemenpuita.

Varhaishoitoa reilun metrin korkuiselle taimikolle

Taimikon ollessa reilun metrin korkuista, on taimikon varhaishoidon aika. Silloin taimikosta poistetaan lehtipuut, jotka haittaavat havupuiden kasvua. Työ hoituu joko raivaussahalla tai koneella kitkien.

Taimikonhoito 4-6 metrin korkuisessa taimikossa

Taimien kasvettua noin 4-6 metrin korkuisiksi on yleensä taimikonhoidon vuoro. Silloin taimikko raivataan tavoitetiheyteen, joka on yleensä noin 2000 tainta hehtaarilla. Jätä kasvatettaviksi taimiksi myös lehtipuita noin 10-15 % taimien kokonaismäärästä.

Taimikonhoito on pääsääntöisesti raivaussahatyötä, mutta myös koneellisia menetelmiä on kehitetty viime aikoina.

Metsänhoito kannattaa tehdä huolella metsän tuoton turvaamiseksi. Hoida metsääsi nykyaikaisin menetelmin. Keskustele niistä metsäasiakasvastaavamme kanssa.