Laadukas puunkorjuu minimoi korjuuvauriot

Korkeatasoinen korjuujälki on meille äärimmäisen tärkeä tavoite ja arvo, jossa olemme myös tutkitusti onnistuneet puuta korjaavista organisaatioista parhaiten*. Lue tästä artikkelista, miten ehkäisemme korjuuvaurioita ja mitä teemme, jos korjuuvaurioita kuitenkin syntyy.

Korjuujäljen laatu vaikuttaa metsän kasvuun, terveyteen ja tuottoon. Jos korjuun aikana syntyy puusto- tai maastovaurioita, voi puuston kasvu ja laatu heikentyä ja puustosta voi tulla alttiimpi metsätuhoille.

Teemme kaikkemme, että metsäsi on myös elämäsi paras sijoitus – myös puunkorjuun jälkeen.

Näin ehkäisemme korjuuvaurioita:

1. Hyvä suunnittelu ja kalusto.

  • Maastovaurioita ehkäistään suunnittelemalla korjuun ajankohta oikein ja valitsemalla kohteeseen sopiva laadukas kalusto. Korjuukalustot ovat kehittyneet valtavasti vuosien saatossa, minkä ansiosta myös turvemailla on mahdollista toteuttaa laadukas kesäkorjuu.

2. Metsälain ja metsänhoidon suositusten noudattaminen.

  • Noudatamme kaikessa toiminnassamme metsälakia sekä metsänhoidon suositusten laatukriteerejä. Kriteereissä määritellään muun muassa tarkat prosenttiluvut sallituille puustovaurioille ja ajourien painaumille.

3. Ammattitaitoiset ja koulutetut kuljettajat.

  • Ammattitaitoiset ja luotettavat hakkuu- ja ajokoneen kuljettajamme ovat avainasemassa puunkorjuun laadun varmistamisessa. Jos kuljettaja havaitsee, että korjuuta ei voida suorittaa laadukkaasti, hän keskeyttää korjuun uudelleenarviointia varten.
  • Kokeneet ja ammattitaitoiset kuljettajamme saavat vuosittain koulutusta muun muassa sertifiointiin ja vaihtoehtoisiin hakkuumenetelmiin.

4. Korjuulaadun säännöllinen seuranta.

  • Puunkorjuun laadun omavalvonta on osa kuljettajiemme päivittäistä työtä. Kuljettajien lisäksi korjuun laatua seurataan UPM Metsän toimihenkilöiden sekä ulkopuolisen tahon toimesta sekä korjuun aikana että sen jälkeen.

 

Kuka korvaa korjuuvauriot?

Jos korjuujälkemme ei noudata metsänhoidon suositusten laatukriteerejä, olemme vastuullisia korjaamaan tai korvaamaan syntyneet vauriot. Tievaurioiden korjaaminen on myös vastuullamme ja huolehdimme siitä, että tie jää siihen kuntoon kuin missä se oli ennen puunkorjuuta.

 

*Metsälehti Makasiini 2/2018: ”UPM harventaa laadukkaimmin”. Metsäkeskuksen korjuujäljen seurannoista koostetun yhteenvedon mukaan yksityismetsissä puuta korjaavista organisaatioista parhaiten harvennuskorjuusta suoriutui UPM.

Lue lisää puunkorjuusta!

Kesäkorjuun yleistyminen hyödyttää metsänomistajaa
Artikkeli | 06/21/2021 10:43:06 | 4 min

Kesäkorjuun yleistyminen hyödyttää metsänomistajaa

Lue lisää
Syksyn kelirikko selätetään hyvällä suunnittelulla
Artikkeli | 08/13/2017 10:18:00 | 2 min

Syksyn kelirikko selätetään hyvällä suunnittelulla

Lue lisää
Miten hakkuukoneen mittaustarkkuus varmistetaan?
Artikkeli | 09/05/2019 06:40:49 | 4 min

Miten hakkuukoneen mittaustarkkuus varmistetaan?

Lue lisää
Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää