FSC®:n kontrolloidun puun hankinnassa lisäturvaa luontoarvoille – Mitä metsänomistajan tulee tietää?

UPM ottaa jatkossa puunhankinnassaan yhä paremmin huomioon metsien korkeat suojeluarvot. Talousmetsissä sijaitsevat laajat ja yhtenäiset korkean suojeluarvon kohteet ovat suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä, joten kohteiden aiempaa parempi huomioon ottaminen metsätalouden yhteydessä edistää metsäluontomme tilaa.

Korkean suojeluarvon kohteita ovat esimerkiksi laajat ja yhtenäiset luonnontilaiset suot, luontoarvoiltaan erottuvat lehdot tai rantametsät. Näillä voidaan jatkossakin harjoittaa metsätaloutta, mutta hakkuut toteutetaan niin, että ne turvaavat metsien korkeat suojeluarvot.

Muutokset liittyvät FSC® C109750 kontrolloidun puun sääntöihin ja vaikuttavat toimintaan PEFC™-sertifioiduissa ja sertifioimattomissa metsissä. Sertifioiduille tuotteille on kasvavaa kysyntää ja tämän vuoksi UPM kuten useat muutkin suomalaiset puunhankkijat ovat vahvasti sitoutuneet FSC®-järjestelmään.

Kontrolloidu puun hankinta perustuu riskinarviointiin

FSC®:n kontrolloidun puun hankinta perustuu kansainvälisiin riskinarviointeihin. Suomessa on vastikään valmistunut uusi riskinarviointi, jonka mukaan on Suomesta hankittava puu täyttää kontrolloidun puun vaatimukset pääosin erittäin hyvin. Arvioinnin mukaan joillakin alueilla metsätalous saattaa kuitenkin vaarantaa metsien korkeita suojeluarvoja.

Tämän vuoksi Suomessa on puuhankinnassa jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota riskin madaltamiseen, kun toimitaan näillä niin kutsutuilla korkean suojeluarvon kohteilla.

UPM vastaa vaatimusten täyttymisestä puukaupoissa

UPM huolehtii puukauppakumppaniensa puolesta lain ja sertifiointijärjestelmien vaatimusten huomioon ottamisesta. Metsänomistajan ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin muutosten vuoksi. Puukaupan yhteydessä UPM huolehtii kohteiden kartoituksesta ja kaikkien vaatimusten täyttymisestä. Mikäli uuden riskinarvioinnin mukaisia kohteita on puukauppaan kuuluvalla alueella, UPM sopii yhdessä metsänomistajan kanssa miten hakkuut kyseisillä alueilla toteutetaan.

Suomeen ei tule uusia suojelualueita tai muuten metsätalouden ulkopuolelle jätettäviä alueita muutosten myötä, vaan myös korkean suojeluarvon kohteilla voidaan edelleen harjoittaa metsätaloutta. Hakkuut alueilla toteutetaan niin, että kohteiden suojeluarvot turvataan.

Fakta: kontrolloitu puu

  • Kontrolloitu puu on PEFC-sertifioitua tai sertifioimatonta puuraaka-ainetta, jota voidaan sekoittaa FSC-sertifioidun puun joukkoon enintään 30 prosenttia, kun valmistetaan FSC Mix -leimalla varustettuja tuotteita.

  • Kontrolloidu puun järjestelmä varmistaa, että FSC-sertifioituja tuotteita saadaan markkinoille, vaikka FSC-sertifioitua puuta olisi rajoitetusti saatavilla.

  • Vaikka kontrolloidulle puulle ei aseteta yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin FSC-sertifioidulle puulle, on sen oltava peräisin hyväksyttävistä lähteistä. Puu ei saa esimerkiksi olla laittomasti hankittua, uhata kansalaisoikeuksia tai vaarantaa metsien korkeita suojeluarvoja.

 

Lue lisää FSC-sertifioinnista

FSC®-ryhmäsertifiointi
KOKOELMA

FSC®-ryhmäsertifiointi

Lue lisää
FSC®-metsäsertifiointi yhdistää taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tavoitteet
Artikkeli | 09/19/2018 13:49:53

FSC®-metsäsertifiointi yhdistää taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tavoitteet

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt
Artikkeli | 6 min

FSC- ja PEFC-metsäsertifikaattien erot ja monimuotoisuushyödyt

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää