ARVONNAN SÄÄNNÖT JA TIETOSUOJASELOSTE

Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

UPM Kymmene Oyj
UPM Metsä

Peltokatu 26 C, PL 85, 33101 Tampere
Puh. 02041 6121
metsaviestinta@upm.com

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat täysi-ikäiset metsänomistajat, lukuun ottamatta UPM Metsän palveluksessa olevia henkilöitä.

 

3. Osallistumisaika

 Arvontaan voi osallistua aikavälillä 20.4.2021–30.6.2021.

 

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan tekemällä sopimus puukaupasta tai metsänhoitotyöstä UPM Metsän kanssa aikavälillä 20.4.2021–30.6.2021.

Palkintoa ei voi yhdistää aiemmin tehtyihin sopimuksiin. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja UPM Kymmene Oyj:n päätöksiä.

 

5. Palkinto

Palkintona arvotaan kymmenen (10) metsurityöpäivää. Arvonnassa arvotaan yksi metsurityöpäivä (8h) / voittaja. Yhden palkinnon arvo on 456 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto (metsurityöpäivä) pitää lunastaa 31.12.2021 mennessä.

 

6. Arvonta

Palkinnot (10 palkintoa) arvotaan osallistumisajan päätyttyä 1.7.2021

Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli palkinnon voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta kyseisestä palkinnosta. Arvonnan suorittaa UPM Kymmene Oyj. Voittajan nimi voidaan julkaista UPM Metsän internet-sivuilla sekä UPM Metsän hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan UPM Kymmene Oyj:lle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkintojen voittajat vapauttavat UPM Kymmene Oyj:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

UPM Kymmene Oyj:n vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Arvonnan järjestää UPM Kymmene Oyj. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä kampanjan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.


Tietosuojaseloste >