ARVONNAN SÄÄNNÖT JA TIETOSUOJASELOSTE

 

  1. Järjestäjä

UPM Kymmene Oyj
UPM Metsä

Peltokatu 26 C 4, PL 85, 33100 Tampere
Puh. 02041 6121
metsaviestinta@upm.com

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat täysi-ikäiset metsänomistajat, lukuun ottamatta UPM Metsän palveluksessa olevia henkilöitä.

  1. Osallistumisaika

 Arvontaan voi osallistua aikavälillä 1.11.2023–31.12.2023.

  1. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan luomalla tunnukset UPM Metsä -verkkopalveluun aikavälillä 1.11.2023–31.12.2023 osoitteessa www.upmmetsa.fi/verkkopalvelu.

Arvonta koskee uusia verkkopalvelun käyttäjiä. Osallistuminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä ja metsätilatietojen saatavuutta.

  • Jos olet jo asiakkaamme tietojen yhdistäminen rekisteröitymisen jälkeen kestää keskimäärin 1-3 työpäivää.
  • Jos olet uusi asiakas ja asiakas- tai metsävaratietoasi ei ole UPM Metsän tietojärjestelmässä palvelun käyttöönotto kestää hieman kauemmin. Jos olet uusi asiakas, sinun tulee antaa Metsään.fi-palvelussa metsävaratiedon siirtolupa.
  • Ongelmia rekisteröitymisessä? Ota yhteyttä: p. 020 416 5100, palvelukeskus@upm.com

Arvontaan voi osallistua vain kerran. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja UPM Kymmene Oyj:n päätöksiä.

  1. Palkinto

Palkintona arvotaan kaksi kappaletta (2 kpl) Stihl FS 460 C-EM KW raivaussahaa. Yksi raivaussaha per voittaja.  Yhden palkinnon arvo on 1 309 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

  1. Arvonta

Palkinnot arvotaan ma 15.1.2024.

Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan suorittaa UPM Kymmene Oyj. Voittajan nimi voidaan julkaista UPM Metsän internet-sivuilla sekä UPM Metsän hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan UPM Kymmene Oyj:lle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkintojen voittajat vapauttavat UPM Kymmene Oyj:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

UPM Kymmene Oyj:n vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Arvonnan järjestää UPM Kymmene Oyj. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä kampanjan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

Tietosuojaseloste >