Artikkeli | 12/14/2022 12:26:26 | 4 min Lukuaika

Kohti tieteeseen perustuvia luontotavoitteita

Sakari Suuriniemi

Senior Manager, Global Forest Affairs at UPM

UPM liittyi lokakuun 2022 lopulla Science Based Targets -verkoston (SBTN) Corporate Engagement Program -ohjelmaan. Ohjelmassa kehitetään ja testataan menetelmiä, työkaluja ja ohjeistuksia tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiseksi.

Verkoston tavoitteena on varmistaa, että yritykset ja kaupungit toimivat luonnon ja ihmisen näkökulmasta kestävästi. Tavoitteen saavuttamiseksi verkosto kehittää tieteeseen perustuvia ja laajasti sovellettavia tavoitteita makealle vedelle, maaperälle, luonnon monimuotoisuudelle ja valtamerien suojeluun.

SBTN tuo yhteen yli 60 organisaatiota kansalaisjärjestöistä ja konsulttitoimistoista yrityksiin. Verkosto hyödyntää Science Based Targets -aloitteen (SBTi) saamaa laajaa julkisuutta ja positiivista vastaanottoa. SBTi:ssä toimii yli 4 000 yritystä ja rahoituslaitosta, joista jokainen on sitoutunut viimeisimpiin tieteeseen perustuviin, kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. SBTN ja SBTi toimivat toisistaan erillisinä, mutta niitä yhdistää samat perustajakumppanit.

UPM:n tavoitteena on vähentää CO2 -päästöjään 65 prosenttia ja toimitusketjunsa CO2 -päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.  Nämä tavoitteet ovat linjassa SBTi:n kanssa. Lisäksi yhtiö on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen, jonka mukaan se keskittyy päästövähennysten lisäksi uusien kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden innovointiin ja kestävään metsätalouteen.

 

Science Based Targets -verkoston (SBTN) Corporate Engagement Program

SBTN Corporate Engagement -ohjelmaan liittyminen tuo monia etuja

"SBTN Corporate Engagement -ohjelma on loistava tilaisuus työskennellä yhdessä maailmanlaajuisen asiantuntijaverkoston kanssa. Kehitämme yhdessä tiekarttaa ja tieteeseen perustuvia keinoja luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon suojeluun ja ennallistamiseen", globaaleista metsäasioista vastaava päällikkö Sakari Suuriniemi UPM:ltä sanoo. "Tämä yhteistyö on luonnollinen jatkumo yhteistyöllemme SBTi:n kanssa. Se linkittyy myös vahvasti vuonna 1998 käynnistyneeseen globaaliin biodiversiteettiohjelmaamme, vuonna 2018 asetettuun tavoitteeseemme saavuttaa nettopositiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen omissa metsissämme sekä vuoden 2022 alussa julkaistuun, vuoteen 2030 saakka ulottuvaan Forest Action -ohjelmaamme."

"Toivotamme UPM:n tervetulleeksi Corporate Engagement -ohjelmaan ja odotamme innolla yhtiön aktiivista osallistumista menetelmien, työkalujen ja ohjeiden pilotointiin ja testaukseen, joiden pohjalta voidaan asettaa tieteeseen perustuvia luontotavoitteita”, Jess McGlyn, Corporate Engagement Lead, the Science Based Targets Network sanoo.

SBTN otti vuonna 2020 käyttöön viisivaiheisen mallin (Initial Guidance for Business), jonka avulla yritykset voivat asettaa luontotavoitteita. Corporate Engagement -ohjelmassa yritykset voivat testata kehyksen määrittämiä ensimmäisiä vaiheita, eli arvioida oman toimintansa vaikutuksia makeaan veteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen ja valtamerien tilaan. Arvioiden ja priorisoinnin perusteella ne voivat kohdentaa tavoitteensa sinne, missä niiden vaikutus on suurin.

UPM on jo todennut, että metsätalous ja puunhankinta ovat yhtiön oman toiminnan kannalta olennaisimmat osa-alueet. "Meillä on paljon omaa osaamista vaikutusten arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen liittyen, mutta tarvitaan myös uutta osaamista", Sakari kertoo.

"Aiomme myös osallistua webinaareihin ja erilaisiin konsultaatiotilaisuuksiin voidaksemme antaa palautetta meneillään olevien suunnitelmien, menetelmien ja työkalujen suhteen. Näin pyrimme varmistamaan, että ne ovat tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä, ja että eri organisaatiot voivat ottaa ne laajalti käyttöön."

 

 

Laajan sidosryhmäkuulemisen jälkeen, johon osallistuu Corporate Engagement -ohjelman jäseniä ja muita yrityksiä, SBTN julkaisee ensimmäisen version tieteeseen perustuvista luontotavoitteista maaliskuussa 2023. Versio pitää sisällään alustavat tavoitteet makealle vedelle sekä maaperälle. Nämä täydentävät Science Based Targets -aloitteen asettamia tavoitteita ilmastolle.

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää