Artikkeli | 01/03/2024 13:01:14 | 3 min Lukuaika

Puukauppa ei hyydy talveen

Talouden heikkeneminen globaalisti on näkynyt myös metsäteollisuudessa. Inflaatio, korkojen nousu sekä isot varastomäärät ovat vähentäneet lopputuotteiden kysyntää.

Puukauppa on käynyt hyvin. 

”Ostamme puuta ympäri vuoden raaka-aineeksi biopohjaisia tuotteita valmistaville tehtaillemme. Puun tasainen kysyntä takaa metsänomistajalle puukaupan edellytykset vuodenajasta riippumatta”, vakuuttaa UPM Metsän yksityispuukaupan johtaja Janne Kiiliäinen.

Puulle on kysyntää – toiveissa pakkasia 

Puukaupassa näkymät vuodelle 2024 ovat valoisat epävakaasta taloustilanteesta huolimatta. Puuta tarvitaan korvaamaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, ja puukaupan odotetaankin käyvän hyvin. 

”Olemme kiinnostuneita kaikenlaisista leimikoista, mutta talven osalta talvileimikoiden korjuumahdollisuudet ovat muun muassa säiden vuoksi erilaiset eri puolilla Suomea. Oman paikkakunnan ja metsän tilanne kannattaa tarkistaa aina paikalliselta metsäasiakasvastaavalta”, Kiiliäinen muistuttaa.   

Puun kantohinnat ovat laskeneet viime kevään historiallisen korkeista hinnoista, mutta ne ovat edelleen korkealla – selkeästi viime vuosien hintatason yläpuolella. 

Harvennushakkuun aika? 

Metsänomistaminen on pitkäjänteistä työtä, ja useimmat metsänomistajat ajattelevatkin metsänkasvatusta ylisukupolvisesti. Tämä mahdollistaa metsänomistajalle suunnitelmallisen metsänhoidon oikeaan aikaan suhdanteista riippumatta.

Jokainen metsä on erilainen ja eri kasvuvaiheessa. Metsänhoitotoimenpiteitä ei tulisi ohjata liikaa kantohintojen perusteella, eli hakkuupäätöksen ei pitäisi perustua sen hetken hintaan vaan metsänhoidolliseen tarpeeseen. Jos kantohintojen tarkkailu passivoi liiaksi metsätaloutta, voi se tulla metsänomistajalle kalliiksi tulevaisuudessa.  

”Mikäli metsässäsi on nyt harvennushakkuun aika, kannattaa se toteuttaa. Myös korkotaso on totuttua korkeammalla, mikä kannustaa tekemään hakkuutoimenpiteet ajallaan, jotta rahan saa tuottamaan”, kehottaa Kiiliäinen.  

Metsäammattilaiset haluavat auttaa metsänomistajia tulevaisuuden metsien kasvattamisessa ja tuottavan metsätalouden harjoittamisessa. 

”Kannattava metsäteollisuus on paras tae suomalaisen puun kysynnälle tulevaisuudessa. Ilman metsien vastuullista käyttöä, aktiivista metsänomistamista ja kilpailukykyistä metsäteollisuutta menetämme muutakin kuin kestävän raaka-aineen”, Kiiliäinen sanoo. 

Talven bonukset tuplana 

UPM Kasvu -kumppanuus lupaa kestävää kasvua ja parhaan tuoton kumppaniasiakkaan metsäomaisuudelle. 

”Meille on tärkeää vahvistaa metsänomistajien kanssa molemminpuolista luottamusta ja sitoutumista pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Metsänomistajana voit luottaa siihen, että olemme rinnallasi kaikissa metsäsi elämän vaiheissa ja huolehdimme sinusta, metsästäsi ja metsäomaisuutesi tuotosta.”

Joulukuun alussa aukesi kumppaniasiakkaiden avohintakausi.

"Tarjoamme joulu–helmikuun aikana tehdyistä puukaupoista bonukset tuplana sekä paremman hinnoitteluedun”, kertoo Kiiliäinen. 

Puukaupat on kätevä tehdä UPM:n kanssa ennen kevään kiireitä, jolloin monet metsänhoitotyöt taimikonhoidosta uuden metsän perustamiseen alkavat kuormittaa metsänomistajan ajatuksia. UPM:n metsäasiakasvastaavilla on aikaa yksilölliseen palveluun, ja he kertovat mielellään lisää talven uudesta kumppaniedusta sekä UPM Kasvu -kumppaniksi liittymisestä. 

UPM Kasvu -kumppanuus lupaa kestävää kasvua ja parhaan tuoton metsäomaisuudellesi

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Metsän henki -lehdessä 4/2023.

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua
Artikkeli | 1 min

Ilmaston lämpeneminen lisää puiden kasvua

Lue lisää
Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa
Artikkeli | 4 min

Metsäasioissa kannattaa edetä ajoissa, Jesse muistuttaa

Lue lisää
Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää