Artikkeli | 06/14/2024 06:49:10 | 4 min Lukuaika

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Metsänjalostuksen tarkoituksena on kehittää entistä parempia siemeniä ja taimia metsänviljelyyn. Jalostuksella parannetaan puiden kasvua ja puuntuotantoa sekä niiden kykyä sietää ilmastonmuutosta ja erilaisia tuhoja.

Metsänjalostus – Mitä se on, ja miksi sitä tehdään? 

Metsänjalostuksella tarkoitetaan puuntaimien ominaisuuksien parantamista toivottujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Metsänjalostuksessa luontaisesta metsästä valitaan parhaat puut, niin sanotut pluspuut, jotka erottuvat hyvillä ominaisuuksillaan muista puista. Nämä valioyksilöt risteytetään keskenään, ja niistä saatavista siemenistä kasvatetaan puita, joiden kasvu, laatu ja kestävyys ovat parempia kuin metsikkösiemenistä kasvaneilla puilla.  
 
Metsänjalostuksen tarkoituksena on kehittää parempia siemeniä ja taimia metsänviljelyyn. Metsänjalostus parantaa puiden kasvua ja puuntuotantoa, puumateriaalin laatua sekä niiden kykyä kestää ilmastonmuutosta ja tuhoja. Näitä metsänjalostuksen tuloksia käytetään hyödyksi metsänviljelyssä.

UPM Metsän oma taimitarha Joroisissa 

UPM:n taimitarhalla Joroisissa käytetään jalostettuja siemeniä aina kun mahdollista. Vuonna 1980 perustettu taimitarha on ainutlaatuinen, sillä yhdelläkään toisella metsäyhtiöllä ei ole omaa taimitarhaa. Joroisten taimitarhalla kasvaa samanaikaisesti useita kymmeniä miljoonia taimia, joista kaikki ovat 100% suomalaista alkuperää. Taimillemme on myönnetty Avainlippu-merkki osoituksena suomalaisesta työstä.

 Tarhalla kasvatetaan kuusia, mäntyjä ja koivuja. Näiden lisäksi siellä kasvatetaan pienempiä määriä esimerkiksi tervaleppää ja tammea, joiden avulla voidaan lisätä metsän monimuotoisuutta. Taimet menevät UPM:n omiin metsiin sekä puukauppa-asiakkaiden metsänuudistamiskohteisiin.   

"Suunnittelemme taimien kasvatuksen tiedossa olevien tilausten pohjalta. Taimista ja metsänuudistamisesta kannattaa siis sopia heti puukaupan yhteydessä. Näin metsänomistajana voi varmistaa omaan metsään sopivien taimien saatavuuden”, metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola kertoo. 

Metsänjalostuksen hyödyt 

Metsänjalostus tarjoaa merkittäviä etuja sekä ympäristölle että metsänomistajalle. Jalostettujen siementen ja taimien käyttö metsänviljelyssä voi parantaa metsänomistajien tuottoa ja metsien kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

“Moni metsänomistaja on kertonut valinneensa metsänuudistamisen UPM:ltä, koska he tietävät, että jalostettu siemen tai taimi lähtee varmasti kasvamaan. Näin metsänomistajalla on yksi huoli vähemmän tulevan puusukupolven kasvattamisessa”, metsäasiakasvastaava Aaro Kariniemi kertoo. 

Jalostetusta taimesta kasvatetut puut kasvavat nopeammin 

Jalostuksen myötä puut kasvavat nopeammin ja saavuttavat suuremman pituuden ja läpimitan. Jalostetusta siemenestä kasvatetut taimet tuottavat tutkitusti jopa 20–30 % enemmän kuin luontaisessa istutuksessa kasvatetut taimet. Metsänomistajalle tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hakkuut tuottavat nopeammin ja enemmän.  

Jalostetusta siemenestä kasvatetut taimet kestävät paremmin luonnontuhoja 

Jalostetusta siemenestä kasvatetut taimet kestävät luonnontuhoja paremmin kuin luontaisesti kehittyneet taimet. Jalostuksessa suositaan lähtökohtaisesti yksilöitä, joilla on luonnostaan parempi vastustuskyky tuholaisia ja tauteja vastaan. Näiden ominaisuuksien siirtäminen seuraaville sukupolville voi johtaa vahvempaan ja kestävämpään populaatioon.  

Käyttämällä jalostettuja taimia ja huolehtimalla metsän monimuotoisuudesta, metsänomistaja voi parantaa metsänsä kykyä mukautua erilaisiin ympäristön haasteisin ja ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin. 

Jalostettujen taimien käyttö voi lisätä hiilinielujen kapasiteettia 

Jalostetut taimet edistävät hiilidioksidin sitomista, sillä niiden nopeampi kasvuvauhti ja suurempi biomassan tuotto mahdollistavat tehokkaamman hiilen varastoinnin puun rakenteeseen. Tämän seurauksena jalostetut taimet voivat muodostaa tehokkaampia hiilinieluja lyhyemmässä ajassa verrattuna luontaisesti kasvaneisiin taimiin. 
  
On kuitenkin hyvä muistaa, vaikka jalostetut taimet voivat siis olla parempia hiilinieluja, on kokonaisvaltainen metsänhoito ratkaisevaa hiilensidonnan maksimoimiseksi. 

Muista nämä metsänjalostuksesta 

  • Metsänjalostuksen tarkoituksena on kehittää entistä parempia siemeniä ja taimia metsänviljelyyn. 
  • Jalostettujen siementen ja taimien käyttö metsänviljelyssä voi parantaa metsänomistajien tuottoa ja metsien kestävyyttä pitkällä aikavälillä. 
  • Jalostuksella parannetaan puiden kasvua ja puuntuotantoa sekä niiden kykyä sietää ilmastonmuutosta ja erilaisia tuhoja. Jalostettujen taimien käyttö voi myös lisätä hiilinielujen kapasiteettia. 

 

Metsänhoidon suositukset x 10
Artikkeli | 8 min

Metsänhoidon suositukset x 10

Lue lisää
Suomalainen puu tuo hyvinvointia
Artikkeli | 1 min

Suomalainen puu tuo hyvinvointia

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää