Artikkeli | 06/01/2023 13:30:19 | 5 min Lukuaika

Rokansaaren hakkuut – Mistä on kyse?

UPM:n Rokansaareen Puumalassa suunnittelemia metsien hakkuita on viime päivinä kritisoitu voimakkaasti eri sosiaalisen median kanavissa sekä mediassa. Julkisuudessa on esitetty useita väitteitä, joista osa pitää paikkansa, mutta joista osa on saanut aikaan täysin vääriä mielikuvia ja johtopäätöksiä. Vastaamme tässä tekstissä yleisimpiin väitteisiin.

Väite: UPM aikoo hakata Rokansaaren metsät.

UPM vastaa: Rokansaaren erityisyys virkistys- ja luontokohteena on meillä tunnistettu, ja nämä on huomioitu hakkuiden suunnittelussa. Rokansaari on pinta-alaltaan 540 hehtaaria, josta UPM omistaa noin 125 hehtaaria metsää. Suurin osa saaresta on yksityisessä omistuksessa. Nyt suunnitellut UPM:n omien metsien hakkuut koskettavat noin 30 hehtaaria. Hakkuusuunnitelmat on käyty ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa maastossa läpi ja suunnitelmissa on huomioitu esimerkiksi paahderinteiden valo-olosuhteet.

Väite: UPM:n metsänkäyttöilmoituksessa ilmoittamat hakkuutavat ovat valheellisia, ne tarkoittavat oikeasti lähes avohakkuuta.

UPM vastaa: Meillä ei ole tarkoituksena johtaa ketään harhaan vaan toimia avoimesti. Suunnitelluissa hakkuissa ei ole tarkoitus tehdä avohakkuita. Kolmenkymmenen hehtaarin hakkuusuunnitelmasta 20 hehtaarille on suunniteltu harvennuksia ja poimintahakkuita, joissa metsiin jää runsaasti puustoa. Siemenpuuhakkuuta ja ylispuiden poistoa eli taimikkoa korkeampien puiden poistoa on 4,6 hehtaaria. Nämä ovat avohakkuuta muistuttavia toimenpiteitä. Lisäksi alueella tehdään kaistalehakkuuta 2,2 hehtaaria, joka muistuttaa kapeaa avohakkuuta. Avohakkuun kaltaisia toimenpiteitä on alueella suunniteltu männyn luontaisen uudistamisen ja uuden puusukupolven syntymisen varmistamiseksi. Loput käsittelyistä on kiertoajan pidentämiseen ja männyn ylispuukasvatukseen tähtäävää hakkuuta, jossa metsä jätetään puustoiseksi, mutta kuitenkin riittävän avoimeksi, jotta valoa vaativan männyn uudistuminen varmistetaan.

Metsänkäyttöilmoituksella on meidän päässämme tapahtunut virhe yhden kuvion kohdalla (kuvio 4). Oman järjestelmämme ja suunnitelmamme mukaan kyseiselle kuviolle on suunniteltu poimintahakkuu.

Väite: UPM hakkaa vanhaa metsää, joka tulisi suojella.

UPM vastaa: UPM:n omistamat metsät Rokansaaressa ovat talousmetsää, jossa käsittelyitä on tehty aika ajoin. Saaressa on pitkä metsänkäsittelyhistoria niin UPM:n kuin yksityisten metsänomistajien mailla. Historiallisista ilmakuvista näkee, että tälläkin alueella on ollut runsaita hakkuita, ja ne ovat osaltaan edesauttaneet retkeilijöiden arvostaman avoimuuden ja valoisuuden säilymistä. Puuston ikärakenne saaressa vaihtelee, ja sieltä löytyy niin iäkkäämpää puustoa kuin nuorempaakin. 

Väite: UPM hakkaa metsää luonnonsuojelualueella.

UPM vastaa: Hakkuusuunnitelmat sijaitsevat saaressa, jossa on useita eri suojelu- ja suojeluohjelma-alueita: Naturaa, rantojen- ja harjujen suojelua sekä yksityismaiden luonnonsuojelualue. Kyseiset alueet eivät estä metsätalouskäyttöä vaan suojelevat alueita ensisijaisesti esimerkiksi rakentamiselta. Hakkuusuunnitelmamme on käyty maastossa läpi ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa, ja alueella voidaan viranomaisen näkökulmasta toimia suunnitelmiemme mukaan.Kolmenkymmenen hehtaarin hakkuusuunnitelmasta 20 hehtaarille on suunniteltu harvennuksia ja poimintahakkuita, joissa metsiin jää runsaasti puustoa. Siemenpuuhakkuuta ja ylispuiden poistoa eli taimikkoa korkeampien puiden poistoa on 4,6 hehtaaria. Nämä ovat avohakkuuta muistuttavia toimenpiteitä. Lisäksi alueella tehdään kaistalehakkuuta 2,2 hehtaaria, joka muistuttaa kapeaa avohakkuuta. Avohakkuun kaltaisia toimenpiteitä on alueella suunniteltu männyn luontaisen uudistamisen ja uuden puusukupolven syntymisen varmistamiseksi.  

Väite: UPM aikoo hakata rantametsiä.

UPM vastaa: Hakkuita ei uloteta rantaan saakka. Me toimimme FSC-sertifiointivaatimusten mukaisesti. Pohjoispuolen rannan yhteydessä olevalle kuviolle 4 on suunniteltu poimintahakkuu Rantaan jää vähintään 10 metrin levyinen käsittelemätön vyöhyke.

Väite: Viime kesänä tehdyissä hakuissa hakkuut oli ilmoitettu verho- ja suojuspuuhakkuiksi, mutta käytännössä alue on hakattu aukoksi.

UPM vastaa: Sosiaalisessa mediassa pyörivät kuvat UPM:n viime vuoden hakkuilta on otettu kuviolta, jossa metsänkäyttöilmoituksen mukaan on tehty ylispuiden poistoa. Ylispuiden poistossa taimikon päältä poistetaan isot puut pois mahdollistaen taimien kasvu. Emme väitä ylispuiden poistoa harvennukseksi tai peitteiseksi hakkuuksi.

Väite: UPM haluaa puuta kaikkialta luonto- ja virkistysarvoista välittämättä, koska puu on niin vähissä.

UPM vastaa: Hoidamme ja hyödynnämme metsiä vastuullisesti. Omistamme metsiä myös saarissa ja hyödynnämme niitä soveltuvin osin. Emme tee mitään hakkuita turhaan tai kevyin perustein. Pyrimme varmistamaan, että tehtaillemme riittää uusiutuvaa raaka-ainetta kuluttajien jokapäiväisten tarpeiden tyydyttämiseen ja fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden mahdollistamiseksi.Rokansaaren erityisyys virkistys- ja luontokohteena on meillä tunnistettu. Näissä suunnitelluissa hakkuissa ei ole kyse puunsaannin maksimoimisesta, vaan hakkuumenetelmät ovat huomattavasti kevennettyjä, jotta metsän eri arvot saadaan otettua huomioon. Nämä hakkuut eivät ole nyt ajankohtaisia ja tulevissa metsänkäsittelysuunnitelmissa luonto- ja virkistysarvot on huomioitu. Hakkuusuunnitelmamme on käyty maastossa läpi ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Metaani mutkistaa suon ennallistamista
Artikkeli | 4 min

Metaani mutkistaa suon ennallistamista

Lue lisää
Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?
Blogi | 2 min

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?

Lue lisää