Artikkeli | 04/27/2023 07:24:50 | 4 min Lukuaika

Forest Action: UPM:n luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelmassa merkittäviä löytöjä Uruguayssa

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen Uruguayssa on keskeinen osa UPM:n strategiaa. Tekemämme työ sisältää neljä ulottuvuutta: (1) Monimuotoisten maisemien hallinta useilla ekosysteemipalveluilla, (2) Arvokkaiden elinympäristöjen tunnistaminen ja suojelu, (3) Kasvisto- ja eläimistölajien tunnistaminen ja suojelu keskittyen uhanalaisiin lajeihin sekä niihin lajeihin, jotka eivät ole edustettuina suojelualueiden kansallisessa järjestelmässä (SNAP) sekä (4) Haitallisten vieraslajien, erityisesti puumaisten kasvien, kontrollointi ekosysteemien ympäristöarvon säilyttämiseksi.

UPM Uruguay on tähän mennessä havainnut sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti aiemmin tuntemattomia lajeja, tunnistanut korkean suojeluarvon alueita, rikastuttanut kansallisia biologisia kokoelmia, antanut arvokasta tietoa Uruguayn suojelualueiden kansalliseen järjestelmään (SNAP) ja kerännyt ajan mittaan runsaasti paikalliseen luontoon liittyvää tietoa.

33 uutta lajia Uruguayn kasvistossa

Ympäristötutkimuksissa havaittiin merkittäviä luonnon monimuotoisuuden keskittymiä, mukaan lukien sekä paikallisella että kansallisella tasolla relevantteja lajeja, olivatpa ne endeemisiä (pelkästään Uruguayssa esiintyviä), harvinaisia, uhanalaisia tai sukupuuttovaarassa olevia. Erityisen merkityksellisiä ovat UPM:n alueilta tehdyt löydökset, jotka olivat olleet Uruguayn kasvistossa siihen asti tuntemattomia. 

UPM tunnisti yhteensä 33 Uruguayn kasvistossa aiemmin tuntematonta lajia. Samalla havaittiin maailmanlaajuisesti tuntematon laji, joka julkistettiin tieteellisessä lehdessä tieteellisellä nimellä Antyphythum charruasorum. UPM:n biologisen monimuotoisuuden seurantaohjelma on tukenut niin vanhojen tietojen päivittämistä kuin sellaistenkin tietojen, joiden sijainti- tai ympäristödata on puutteellista. Yksi esimerkki on nykyinen putkilokasvien suojeluluettelo, josta UPM:n biologisen monimuotoisuuden seurantaohjelmaan on sisällytetty 140 lajia, joista ei aiemmin ollut saatavilla tarkkoja populaatioiden sijaintitietoja. UPM:n laajan kenttätyön ansiosta 23:lla näistä kasveista on nyt georeferensoitu populaatio.

Herkkien ekosysteemien suojelua

Näytteenottojen ja -keräysten lisääntymisen seurauksena listaus Uruguayn kasviston kotoperäisistä lajeista on kasvanut huomattavasti. Se sisältää lajeja, joilla on erilaisia kasvutyyppejä, kuten puumaiset kasvit, nurmikasvit, kaktukset, saniaiset ja vastaavat. UPM:n tekemä työ rikasti myös kansallista herbariaa (kuivattujen kasvinäytteiden tieteellinen kokoelma). UPM:n alueilta on löydetty yli 6000 lajia, jotka ovat päässeet osaksi Agronomian tiedekunnan ja Montevideon kasvitieteellisen puutarhan kokoelmia. Noin 100 000 hehtaaria UPM:n omistamaa maata pysyy luonnontilassaan niittyinä, pensaikkoina, kosteikkoina, kotoperäisinä metsinä, palmulehtoina sekä hiekkarantoina ja dyyneinä. Nämä toimivat koteina kullekin ekosysteemille tyypillisille kasvi- ja eläinlajeille ja UPM:n alueiden hajautettujen sijaintien ansiosta sisältävät monia alueellisia variaatioita.

Luonnon monimuotoisuuden seurannan lisäksi UPM Uruguay tutkii mahdollisuuksia ennallistamiseen, mikä sisältää alueiden hallintaa ja elvytystä. Tähän liittyy myös sellaisten alueiden tunnistaminen, joissa on useita heikentyneitä ekosysteemejä. Joitakin esimerkkejä ovat muun muassa Yatayn palmupopulaation elvyttäminen Luoteis-Uruguayssa (Paysandún alueella) sekä johanneksenleipäpuumetsien ja emäksisten alueiden elvyttäminen Esteros y Algarrobales del Río Uruguay -suojelualueella.

– Viimeisen 30 vuoden aikana liiketoimintamme on kehittynyt ja käyttämämme prosessit ovat muuttuneet. Tänä päivänä hyödynnämme parasta tarjolla olevaa teknologiaa – paljon korkeammalla tasolla kuin olisimme ikinä voineet kuvitella. Puiden genetiikka on kehittynyt ja muuttunut kolmenkymmenen vuoden aikana. Olemme kaikin puolin täysin uudella tasolla tänä päivänä. Tämä auttaa meitä jättämään paremman maailman tuleville sukupolville, iloitsee UPM Uruguayn metsätoimintojen johtaja Alvaro Fitipaldo.

 

Katso Alvaro Fitipaldon koko haastattelu

Lue lisää UPM Forest Action -ohjelmasta

Lataa Forest Action -raportti (EN)

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 7 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää