Artikkeli | 03/23/2023 07:16:44 | 2 min Lukuaika

Forest Action: Hiilinielulaskelmat UPM:n metsissä Suomessa

Hiilinieluilla tarkoitetaan luonnosta löytyviä varastoja – kuten metsiä – jotka imevät ja varastoivat hiiltä ilmakehästä. Niillä on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa, sillä ne poistavat hiilidioksidipäästöjä ilmakehästä. Varastoimalla hiiltä hiilinielut auttavat vähentämään kasvihuonekaasujen pitoisuutta ilmakehässä ja hidastamaan ilmastonmuutosta.

UPM on tehnyt hiilinielulaskelmia Suomen Luonnonvarakeskuksen kanssa vuodesta 2019 lähtien. Laskelmien tulokset raportoidaan julkisesti, ja ne mahdollistavat säännöllisen hiilinielujen ja -lähteiden seurannan UPM:n omistamissa metsissä Suomessa, USA:ssa ja Uruguayssa. Vuosittaiset laskelmat antavat tietoa trendeistä ja auttavat seuraamaan metsätaloustoimenpiteiden tehokkuutta pitäen samalla mielessä, että muutokset metsissä tapahtuvat hitaasti.

 

Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö on tärkeää, sillä UPM on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista.
Sauli Brander

UPM:n metsät ovat hiilinieluja

Luonnonvarakeskuksen laskelmissa käytetään puiden kasvusta ja hakkuista Suomen valtakunnan metsien inventointitietoa, joka sisältää sekä UPM:n raportoimat hakkuut että luonnollisen kuolleisuuden. Maaperän hiililaskelmat perustuvat mallinnukseen ja kirjalliseen dataan.

Suomessa puiden hiilinielun viiden vuoden keskiarvo vuoden 2022 luvuilla on -799 (1000 Mg CO₂) vuotuisen vaihtelun välillä -1133:sta 151:een. Kivennäismaiden maaperän hiilinielu on -275 (1000 Mg CO₂) ja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöt 374 (1000 Mg COekv.). Tämä tarkoittaa, että ojitettu suo eli turvemaa itsessään on hiililähde. Laskentamenetelmää on muutettu kuvaamaan paremmin soiden tuottamia todellisia päästöjä lämpenevässä ilmastossa, joten turvemaapäästöjen luku on yli kaksinkertaistunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kokonaisuudessaan Suomen puut ja maaperä tuottavat viiden vuoden keskiarvolla negatiivisen luvun -852 (1000 Mg CO₂). Tämä tarkoittaa, että UPM:n metsät toimivat hiilinieluina.

— Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö on tärkeää, sillä UPM on yksi Suomen suurimmista metsänomistajista. Olemme pystyneet tutkimaan vastuullista metsänhoitoa omistamissamme metsissä, ja viemään tietoa parhaista käytänteistä eteenpäin myös yksityisille metsänomistajille, kertoo UPM Metsän metsäjohtaja Sauli Brander.

Katso Sauli Branderin koko haastattelu täällä.

Lue lisää UPM Forest Action -ohjelmasta.

Lataa Forest Action -raportti täältä.

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?
Blogi | 2 min

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 7 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää
Passion for forests: Tuemme ilmastoviisasta metsänhoitoa Saksassa
Artikkeli | 2 min

Passion for forests: Tuemme ilmastoviisasta metsänhoitoa Saksassa

Lue lisää