Ympäristö

Hyvä metsänhoito on ilmastoteko.

 

Metsät ovat tehokkaita hiilinieluja. Parhaiten hiiltä sitovat terveet ja kasvavat metsät. Voidaankin sanoa ylpeydellä, että metsiään hoitava suomalainen metsänomistaja on ilmastosankari. Hyvällä metsänhoidolla tuetaan myös luonnon monimuotoisuutta. Olemme kestävän metsänhoidon tukenasi ja hoidamme metsäomaisuuttasi kuin omaamme – asiantuntevasti, vastuullisesti ja metsän tarpeita kunnioittaen.

 

Ilmasto

 

Hyvän metsänhoidon ansiosta Suomen metsien puuvarastot ovat kasvaneet, vaikka olemme lisänneet puun käyttöä. Hoidettu, kasvava metsä sitoo tehokkaimmin hiiltä, ja Suomen metsät pysyvät hiilinieluna niin kauan, kun metsien kasvu ylittää puuston poistuman. Puuvarastomme oli 1970-luvun alussa 1,5 miljardia kuutiota, tänään se on noin 2,5 miljardia kuutiota.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä puupohjaisilla tuotteilla on tärkeä rooli, sillä niillä voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja ne myös sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Hyödynnämme puun kaikki osat tehokkaasti aina jalostuksessa syntyviä sivuvirtoja, kuten puun kuorta, sahanpurua, haketta ja ligniiniä, myöten.

 

 
 

Luonnon monimuotoisuus

 

Olemme sitoutuneet metsien monimuotoisuuden jatkuvaan parantamiseen UPM:n omissa metsissä Suomessa. Säästöpuut, vesistöjen suojavyöhykkeet ja lahopuun säästäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä monimuotoisuuden turvaamiseksi talousmetsissä. Tuemme myös suojelusta kiinnostuneita metsänomistajia ja tarjoamme luonnonhoitopalveluja, joiden toteuttamiseen voi hakea rahoitusta METSO -ohjelman kautta. 

Pyrimme tukemaan luonnonsuojelua monin eri tavoin. Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003 UPM:n lahjoittamalle maalle ja suojelemme lisäksi sen yhteydessä olevaa Aarnikotkan metsää.  Monimuotoisuushankkeilla, kuten petolintujen tekopesien rakentamisella, pyrimme parantamaan uhanalaisten lajien elinympäristöjä UPM:n omissa metsissä. 

 

 
 

Puu

 

Metsäsertifioinnilla on tärkeä rooli kestävässä metsätaloudessa. Käyttämästämme puusta yli 80 % on sertifioitua, ja tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä 100 %. Edistämme metsäsertifiointia kansainvälisesti ja hoidamme metsänomistajan puolesta kaikki FSC®-sertifiointiin liittyvät työvaiheet. Tarjoamme myös UPM FSC® -ryhmäsertifioidusta (FSC®-C109750) puusta hintalisää.

Puunhankintamme ei aiheuta metsäkatoa missään päin maailmaa, emmekä käytä sademetsien tai sademetsien tilalle kasvatettujen plantaasien puita. Käytämme kaikki puun osat tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Energiaksi käytämme vain puun, joka ei sovellu jatkojalostukseen, kuten hakkuutähteet, kannot ja ainespuuta pienläpimittaisemmat puut.

 
 

 
 

Vesi

 

Huolehdimme vesiensuojelusta osana kaikkia metsätalouden toimenpiteitämme, kuten kunnostusojituksissa ja muissa vesitalouden järjestelyissä. Teemme myös maanmuokkauksen mahdollisimman kevyellä menetelmällä minimoiden sen aiheuttaman vesistökuormituksen. Jätämme vesistöjen ympärille suojavyöhykkeet, jotka estävät ravinne- ja kiintoainesvalumat vesistöihin.

Vaikka käytössämme on monia ratkaisuja vesistövaikutusten hallintaan, meilläkin on vielä paljon opittavaa metsätalouden vesistökuormituksesta muun muassa hankalissa olosuhteissa, joita ilmastonmuutos voi lisätä. Kehitämme jatkuvasti metsänhoidon ohjeistuksiamme, jotta ne ottaisivat vielä paremmin huomioon metsätalouden vesistö- ja monimuotoisuusvaikutukset.