UPMMetsä

Metsänuudistaminen

 

Uusi puusukupolvi vanhan tilalle

Kun puusto on tarpeeksi vanhaa ja järeää ja sen kasvu on hidastunut, on aika tehdä uudistushakkuu ja laittaa uusi puusukupolvi kasvamaan.

Hyvin hoidettu metsä tuottaa kiertoaikansa lopussa hyvälaatuista tukkipuuta. Arvokkaan tukkipuun osuus on 80–90 % hakatusta ainespuusta. Aktiivinen metsänhoito lyhentää kiertoaikaa, joten metsänomistaja pääsee korjaamaan sadon aikaisemmin ja uudistamaan metsän uuteen kasvuun. Päätehakkuun aika on, kun puusto on tarpeeksi vanhaa ja järeää, ja sen kasvu on hidastunut. Uudistuskypsää kuusikkoa ei kannata jättää seisomaan, sillä vanhetessaan puut ovat alttiimpia erilaisille tuhoille.

Uusi metsä perustetaan istuttamalla puun taimia maahan tai kylvämällä siemeniä. Sopivilla kohteilla metsän voi uudistaa myös luontaisesti pystyyn jätetyiden siemenpuiden tai ympäröivien puiden siemenistä.

Taimet istutetaan ennalta muokattuun maahan käsin pottiputken avulla tai konetyönä, jolloin maanmuokkaus tehdään samanaikaisesti. Siementen kylvö voidaan tehdä käsin tai koneella. Se, mitä puulajia ja menetelmää käytetään, määräytyy kasvupaikan ja maaperän ravinteisuuden mukaan. Pääsääntö on, että kuusi ja koivu sopivat viljaville maille ja mänty karuille ja kuiville paikoille.

Pääset parhaiten alkuun metsän uudistamisessa, kun otat yhteyttä metsäasiantuntijaamme. Hän neuvoo mielellään, mikä on metsällesi sopivin uudistamistapa.

 

Lue lisää UPM Metsäsuunnitelmasta