Metsä

Kemera-lain ja metsäntuholain muutokset tulevat voimaan 18.4.2016

8.4.2016

Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain ja metsätuholain muutokset vahvistetaan presidentin esittelyssä 8.4.2016. Lakimuutokset tulevat voimaan 18.4.2016.

Kemera-lain ja metsäntuholain muutokset tulevat voimaan 18.4.2016
Kemera-lain ja metsäntuholain muutokset tulevat voimaan 18.4.2016

Metsäkeskus on tänään 8.4.2016 tiedottanut Kemera- ja metsätuholain muutoksista.

Kemera-lain keskeiset muutokset:

  • Juurikäävän torjunta jää pois tuen piiristä.
  • Terveyslannoitus jää pois tuen piiristä lukuun ottamatta suometsän hoidon yhteydessä tehtävää tuhkalannoitusta ja boorilannoitusta.
  • Nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä täsmennetään: nuoren metsän hoitotyön ja taimikon varhaishoidon tuki voidaan maksaa enintään ennen työn aloittamista tehdyssä hakemuksessa ilmoitetulle hoitotyön pinta-alalle. Mahdolliselle lisäalueelle tuki on haettava erikseen ennen työn aloittamista.
  • Kun käytettävissä oleva myöntämisvaltuus on loppumassa, maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä Metsäkeskuksen hylkäämään hakemukset, jotka saapuvat ministeriön päätöksen julkaisemisen jälkeen.
  • Hankintalain kynnysarvoja pienempien hankintojen kilpailuttamista koskevaa säännöstä täsmennetään. 

Metsätuholain muutos

  • Juurikäävän torjunta tulee hakkuuoikeuden haltijan velvollisuudeksi.

Hakemusten käsittely lakimuutostilanteessa

Ennen 18.4.2016 Metsäkeskukseen saapuneet hakemukset käsitellään nyt voimassa olevien säännösten mukaisesti. 18.4.2016 tai sen jälkeen saapuneita hakemuksia käsitellään muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.

Nykyisen lain mukaisten juurikäävän torjunnan rahoitushakemusten töitä on mahdollista tehdä vielä toukokuun aikana. Kaikki juurikäävän torjunnan toteutusilmoitukset tulee toimittaa Metsäkeskukselle viimeistään 31.7.2016.

Kemera-hakemusten käsittelyn tilanne Metsäkeskuksessa

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan hakemuksia ja toteutusilmoituksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puutteellisten asiapapereiden ja ilman päätösnumeroa saapuneiden toteutusilmoitusten käsittely kestää keskimääräistä kauemmin. Tienrakennuksen ja suometsänhoidon hankkeiden käsittely on aloitettu viikolla 14. Erityisjärjestelyjen avulla Kemera-hankkeiden käsittelyn ruuhkaa puretaan merkittävästi heinäkuuhun mennessä.

 

Metsäasiakasvastaavamme auttavat mielellään näiden asioiden hoitamisessa.