Kemera-tuki

Kestävän metsätalouden rahoituslailla (Kemera) valtio tukee yksityismetsien hoitoa. Tukea on mahdollista saada erilaisiin metsänhoidon toimenpiteisiin, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Yleisimmät metsänhoitotyöt, joihin Kemera-tukea on nykylainsäädännön mukaan mahdollista saada, ovat taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito, suometsän hoito, metsän terveyslannoitus sekä metsätien rakentaminen tai perusparannus. 

Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset tuet eli kemera-tuet ovat veronalaista tuloa. Tuettavan hankkeen menot ovat täysimääräisesti vähennyskelpoisia Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taimikon hoitotyöstä maksettu lasku on kokonaan vähennyskelpoinen, vaikka taimikonhoitoon olisi saatu kemera-tukea.

Jos kemera-hankkeessa maksetut menot ovat suuremmat kuin hankkeeseen myönnetty tuki, kemera-tuesta ei vähennysten jälkeen jää verotettavaa tuloa - kuten asian laita usein on. Metsänomistajan omana työnä tekemästä kemera-hankkeesta, kuten taimikonhoidosta, hän voi vähentää hankkeeseen kohdistuvat kulut, mukaan lukien oman auton käytön kustannukset.

Ajankohtaisesta lainsäädännöstä saat helpoiten tietoa ottamalla yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan. Hän selvittää kanssasi rahoituksen saantimahdollisuudet ja tekee tarvittavat Kemera-hakemukset puolestasi. UPM toteuttaa myös kaikkia Kemera-tuen alaisia metsänhoitotöitä.